Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
29 maart 2021

Ontruiming van huurders tijdens Corona

Is ontruiming van horecaondernemers mogelijk ondanks dat de huurschuld is ontstaan door de gedwongen coronasluiting?

Horecaondernemers hebben enorm te lijden van de noodgedwongen coronasluiting. Er klinken dan ook sombere geluiden uit de horeca-hoek. Desondanks oordeelde een rechter in kort geding dat ondanks dat de huurschuld ontstaan is door een verplichte staking van de bedrijfsactiviteiten vanwege de coronacrisis een ontruiming van het gehuurde toegestaan is. Wat was er aan de hand?

Aanzienlijke huurachterstand

De cafébaas had een aanzienlijke huurachterstand. Sinds april 2020 betaalde hij geen huurpenningen meer. Reden: zijn café was gesloten vanwege de door corona gedwongen sluiting van horecazaken en hij had geen (andere) inkomsten. Hierdoor was hij eenvoudigweg niet in staat om de huur te betalen. De verhuurder sleepte hem desondanks voor de rechter, dit vanwege enorme betalingsachterstanden. De Voorzieningenrechter kwam er aan te pas.

Deze rechter oordeelt dat de kroegbaas zijn stellingen niet heeft onderbouwd. Het staat daarom niet vast of het horecabedrijf in ernstige financiële moeilijkheden is geraakt én of dit door de coronacrisis en de gedwongen sluiting van diens zaak is gekomen. Onduidelijk bleef ook in hoeverre de horecaondernemer aanspraak kan maken op overheidssteun.

Onvoorziene omstandigheden

In deze zaak deed de café-exploitant ook een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’. Eenvoudig gezegd brengen de beperkingen door de  coronacrisis met zich mee dat de huurovereenkomst niet ongewijzigd in stand kan blijven. De kroegbaas haakt aan bij een verlaging van de huurpenningen, die door rechters in soortgelijke kwesties meermaals is toegekend, ook in bodemzaken. De ‘pijn’ wordt daardoor ‘eerlijk verdeeld over partijen’.

Dit verweer kon de uitbater echter ook niet baten. Zelfs als overeenkomstig die rechtspraak een ‘eerlijke verdeling van de pijn’ zou plaatsvinden, dan nog was de huurachterstand dermate groot dat een ontruiming gerechtvaardigd is, aldus de rechter.

Wat leren we van deze uitspraak?

Vanaf het begin van de coronacrisis wordt mij vaak de vraag gesteld of een ondernemer de volledige huur of een percentage daarvan en zo ja welk percentage moet betalen gedurende de periode dat zijn bedrijf (café, restaurant, winkel) gesloten is vanwege een noodgedwongen coronasluiting. Daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Elke zaak staat op zichzelf. Als je een periode helemaal geen huur betaalt, loop je dus het risico dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat het gehuurde wordt ontruimd.

Mijn advies is en blijft dat partijen in overleg treden hoe om te gaan met de gevolgen van deze crisis en de sluiting. Deel de problemen en uitdagingen met elkaar. Zeker in een procedure is het van uiterst belang dat de gestelde financiële problemen vanwege de coronasluiting inzichtelijk worden gemaakt. Daarbij speelt uiteraard ook de staatssteun een belangrijke rol.

Kom je er niet uit, dan staan wij (verhuurder en huurder) graag bij.

Gerelateerde artikelen