Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten

Onderwijs

Onderwijs is meer dan leren.

Daarom ondersteunen wij van harte de missie van Unicef: “Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.”