Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten

Project Bliksemstage

De organisatie JINC helpt jongeren op weg naar passend werk.

Wij nemen deel aan het door JINC georganiseerde project Bliksemstage. Via een stage ontdekken leerlingen verschillende sectoren en beroepen en kunnen zij ervaren welk beroep mogelijk past bij hun interesse. Op die manier verbreden kinderen hun horizon en worden ze voorbereid op het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding.

Bij ons op kantoor maken de leerlingen kennis met het beroep van advocaat. Zij krijgen een introductie in het recht en worden uiteindelijk uitgedaagd om een zaak (die zich werkelijk heeft voorgedaan) te bepleiten bij onze “oefenrechtbank”. De zitting wordt nagespeeld en de ‘studentenrechters’ vellen het uiteindelijke oordeel. Het zijn erg leuke en leerzame bijeenkomsten, waarbij menig leerling aangeeft dat het beroep van advocaat minder saai is dan zij vooraf hadden gedacht. Hoe mooi is dat!