Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten

Rechtsgebieden

U richt zich op wat u het liefst doet: ondernemen. Als ondernemer krijgt u te maken met juridische zaken. Denkt u eens aan het kiezen van de juiste ondernemingsvorm, het oprichten, het overnemen of financieren van een bedrijf tot en met het overdragen, verkopen of beëindigen daarvan. Het aannemen of ontslaan van personeel. Het incasseren van uw facturen. Het opstellen van algemene voorwaarden of contracten, de aansprakelijkheid van uw bedrijf of van u als bestuurder of van de andere partij, etcetera.

Uiteraard wilt u in het belang van uw bedrijf vakkundig juridisch advies krijgen waarop u kunt vertrouwen en dat u in staat stelt om weloverwogen, strategische beslissingen te nemen. U heeft daarbij een juridisch adviseur nodig die uw bedrijf door en door kent en die samen met u de risico’s en kansen inschat. Op onze vakkundige ondersteuning en persoonlijke begeleiding kunt u rekenen. Pragmatisch en volledig. Snel (waar nodig) en adequaat. Geen poespas.

De rechtsgebieden waarop Rutten x Welling advocaten u als ondernemer bijstaat zijn onder meer:

Wilt u schade verhalen op uw wederpartij of juist een aansprakelijkheid afwenden? Als ondernemer kunt u op allerlei manieren hiermee te maken krijgen. U ondervindt bijvoorbeeld schade als gevolg van een niet correct nagekomen contract. Risicobeoordeling aan de hand van wet- en regelgeving is belangrijk. Daarbij kan het gaan om uw verantwoordelijkheid voor op de markt gebrachte producten, schade veroorzaakt door uw personeel, alsook de specifieke aansprakelijkheid voor bestuurders. In al die gevallen bent u bij ons aan het juiste adres.

Als werkgever krijgt u ermee te maken: het opstellen van arbeidscontracten, het opzeggen of ontbinden van arbeidsovereenkomsten of wellicht een ontslag op staande voet. Ook bij ontslagonderhandelingen en -afwikkelingen is een kundige adviseur onmisbaar.

Belangen van werkgever en werknemer staan bij een concurrentie- of geheimhoudingsbeding vaak haaks op elkaar. Strategisch denken, op het scherpst van de snede onderhandelen en oplossingsgericht handelen is dan vereist. U kunt op ons rekenen.

Een overheidsbesluit kan voor u als ondernemer vergaande gevolgen hebben. Als ervaren advocaten treden wij op voor zowel ondernemers als overheidsinstanties. Wij beschikken over een goed inzicht in de belangen en posities van beide partijen en wij weten hoe aan beide zijden wordt gedacht en gehandeld.

Heeft u een conflict met de overheid? Dan is snel handelen cruciaal. De bezwaartermijn is meestal slechts zes weken. Meldt u zich dus op tijd bij ons. Enkele voorbeelden: geweigerde aanvragen voor een bouw- of milieuvergunning, een bestemmingsplan of een bedrijfsverplaatsing. Wij assisteren u ook bij planschade veroorzaakt door handelen van de overheid, waaruit mogelijk schadevergoeding of nadeelcompensatie volgt.

Wij ondersteunen partijen gedurende het gehele bouwproces. Goede overeenkomsten voorkomen conflicten. Helaas zijn er regelmatig bouwgeschillen, zoals onjuiste of te late oplevering van het project, meer- en minderwerk, de waarschuwingsplicht van aannemer of architect, verborgen gebreken of non-conformiteit en niet nagekomen garanties. Wilt u een juridisch geschil voorkomen of raakt u verwikkeld in een juridisch geschil, dan gaan wij het gesprek aan en zo nodig zullen wij voor u in rechte opkomen.

 

Soms volstaat een standaardcontract. Vaak is het aan te raden om het contract af te stemmen op de specifieke situatie en wensen, afgestemd op uw organisatie en bedrijfsproces.
Zeker in het geval van overname of aankoop van onroerend goed of wanneer het complexe samenwerkingsovereenkomsten betreft. Wij stellen een op maat en degelijk contract op, waarbij wij uw belangen niet uit het oog verliezen. Daar kunt u op vertrouwen.

Onnodige juridische discussies vermijden wij. In onze optiek mag een contract nooit langer of ingewikkelder zijn dan strikt noodzakelijk is.

Wij vervullen de rol van curator in faillissementen in opdracht van de rechtbank. Met onze jarenlange ervaring helpen wij ook partijen die met een insolventie worden geconfronteerd. Denk aan een onderneming die in problemen is geraakt en voor de keuze staat om verder te zoeken naar oplossingen of het aanvragen van een faillissement. Als ondernemer wilt u de onderneming niet zonder slag of stoot opgeven. Samen met u brengen wij de problemen en oplossingen in kaart en maken een weloverwogen keuze.

Krijgt u te maken met curatoren, bijvoorbeeld bij overname van een (deel van een) onderneming uit een faillissement of aansprakelijkgestelde bestuurders? U kunt zich op ons verlaten. 

Als ondernemer kunt u zowel verhuurder als huurder zijn. Het huurrecht kenmerkt zich door een groot aantal praktische problemen. Partijen zijn vaak niet op de hoogte van de wettelijke rechten en verplichtingen. Wilt u een huurovereenkomst opzeggen of ontbinden? Dienen er huurachterstanden geïncasseerd te worden of onderhoudsverplichtingen te worden afgedwongen of wilt u de huurprijs aanpassen of misschien zelfs een indeplaatsstelling afdwingen? Wij staan u terzijde.

ICT is onvermijdelijk! Vrijwel iedere onderneming heeft er mee te maken en dus ook met de juridische gevolgen daarvan. Of het nu gaat om softwarelicenties, bugs, patches, domeinnamen, webshops, privacy (AVG), onrechtmatige publicaties of een datalek: wij kunnen u hierbij begeleiden. En omdat we zelf een gedegen ICT-kennis hebben, kunnen we snel en accuraat tot de kern van het probleem komen.

Afnemers, uw debiteuren, betalen helaas niet altijd op tijd. Het is belangrijk dat u werkt met goede overeenkomsten en algemene voorwaarden. Indien nodig, voeren wij voor u de incassoprocedure of wenden wij onterecht verhaal op u af.

Zo nodig zorgen wij voor het opstellen van incassobrieven, het leggen van beslag en het starten van een procedure tot het aanvragen van een faillissement.

Intellectueel eigendom? Een overkoepeld begrip voor exclusieve rechten op intellectuele creaties. Voorbeelden zijn het merkenrecht, de handelsnaam, auteursrecht en octrooien. Kort gezegd geven deze rechten het exclusieve recht om een creatie (een tekst, broncode, muziek, tekening of ontwerp) te gebruiken, te vermenigvuldigen en te exploiteren. Hoe krijgt u dit recht? Hoe geeft u het recht in licentie? Wat moet u doen als iemand inbreuk maakt op uw recht? Wij kunnen u bijstaan!

Internationale ondernemers weten dat de EU hen vele voordelen brengt. Juridische grenzen bestaan echter nog steeds. Heeft u grensoverschrijdende vragen? Wij helpen door gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze buitenlandse collega’s.

Ondernemen betekent risico’s nemen. Door inzicht te verstrekken kunnen wij deze risico’s gezamenlijk zoveel mogelijk beperken. Wij begeleiden u als ondernemer bij de oprichting, groei, koop en verkoop, tot en met beëindiging van uw bedrijf. Snel schakelen en de juiste beslissingen nemen, is voor u en ons essentieel. U kunt op onze ondernemende instelling rekenen.

Wordt u als ondernemer betrokken bij een echtscheiding, dan staan wij u bij in deze moeilijke periode. Uw onderneming hoeft niet te lijden onder deze privésituatie.

Het komt daarbij niet alleen aan op het kunnen begrijpen van jaarrekeningen en de ‘ins en outs’ van de onderneming. Wij hebben oog voor uw zakelijke en persoonlijke situatie en die van uw partner. Alle partijen zijn geholpen met een redelijke oplossing die acceptabel is voor alle partijen.

Privacyrecht betreft het juridische kader (zoals de AVG/GDPR) dat de bescherming van privacy regelt. Denkt u aan de verwerking van persoonsgegevens in databases, het plaatsen van (beveiligings)camera’s, het gebruiken van foto’s en video’s (bijvoorbeeld op een website of door een werkgever) of het vermelden van een naam in een blog of andere tekst. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Advocatuur is topsport. Net als in de sportwereld dient een advocatenkantoor op hoog niveua te presteren. Wij houden van duidelijkheid, fair play, zijn sportief, ervaren en deskundig.

Al deze eigenschappen komen goed van pas in het sportrecht. Als geen ander weten wij wat een sporter of sportvereniging van juridische begeleiding verlangt. Steeds vaker weten zij ons kantoor dan ook te vinden.

U kunt onder andere voor de navolgende kwestie bij ons terecht:

  • Verenigingsrecht
  • Tuchtrecht
  • Schadeaansprakelijkheid
  • Arbeidsrecht en CAO,
  • Europees recht en sport,
  • Matchfixing,
  • Sponsorcontracten
  • Seksuele intimidatie
  • Intellectueel eigendomsrecht

 

Ons kantoor beschikt over kennis, ervaring en topsportmentaliteit om (top)sporters en sportclubs bij te staan en wij zijn lid van de Vereniging voor Sport en Recht.

Wij hebben de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Ron Crombaghs staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Insolventierecht en Sport en Recht.

Edgar Roelofs staat geregistreerd op Insolventierecht, Ondernemingsrecht en Personen- en Familierecht.

Joyce Houben – Timmermans staat geregistreerd op Arbeidsrecht.

Justus Godart staat geregistreerd op Bouwrecht en Verbintenissenrecht.

Serge Blommendaal staat geregistreerd op ICT-recht, Privacy, Arbeidsrecht en Huurrecht.

Op grond van deze registratie zijn wij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.