Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
7 september 2022

Dag van de Scheiding | 9 september | Het samengesteld gezin in de praktijk (deel 3)

Op vrijdag 9 september a.s. vindt de landelijke Dag van de Scheiding plaats. Deze wordt georganiseerd door de vFAS. Zie hiervoor www.verenigingfas.nl.  Het thema van dit jaar is “HET SAMENGESTELDE GEZIN”

U krijgt een nieuwe partner en gaat samenwonen of zelfs trouwen of een geregistreerd partnerschap aan. De nieuwe partner heeft kinderen uit een vorige relatie of uit uw nieuwe relatie worden kinderen geboren. Dit noemen we een samengesteld gezin of stiefgezin. De vraag is dan wie de kosten van deze kinderen uit verschillende gezinnen moet dragen. Is de onderhoudsplicht van de stiefouder gelijk aan die van de juridische ouder en welke kosten vallen hieronder?

In een drieluik neem ik u mee in deze ingewikkelde materie van alimentatieberekening in een samengesteld gezin. In Deel I besprak ik wanneer je als (stief)ouder een onderhoudsplicht hebt en voor welke kinderen?  In Deel II besprak ik hoeveel de stiefouder verplicht is bij te dragen in de kosten van het kind van zijn nieuwe partner (zijn stiefkind). In dit derde deel bespreek ik waar ouders en stiefouders aan moeten denken indien er een samengesteld gezin is ontstaan.

In de praktijk

Den Haag – 2 september 2022 – het aantal samengestelde gezinnen groeit. Tegelijkertijd gaat twee derde van de samengestelde gezinnen binnen vijf jaar weer uit elkaar. De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) heeft in juli 2022 onderzoek laten doen onder 621 respondenten in een samengesteld gezin. Stuitend is dat 44% van de ex-partners niet bijdraagt aan de kosten van het kind en dat 62% van de kinderen niet betrokken wordt bij het nemen van belangrijke beslissingen. Duidelijk wordt dat afstand en afspraken over zorgtaken en financiën een belangrijke rol spelen in de slagingskans van het nieuwe gezin. De resultaten zijn aanleiding voor de vereniging om in hun model ouderschapsplan meer maatwerk te bieden door aandacht te geven aan nieuwe partners en in het bijzonder het vormen van een nieuw (samengesteld) gezin.

Het ouderschapsplan

Over de woonsituatie en de zorgregeling met het kind, staan afspraken opgesteld in het ouderschapsplan. Maar voor een nieuw gezin moeten soms andere en nieuwe regels worden opgesteld. Een samengesteld gezin kan voor ouders een reden zijn om bestaande zorgregelingen aan te passen, bijvoorbeeld door de regeling samen te laten lopen met die van de nieuwe partner. Of juist niet.

De financiële gevolgen van het samengestelde gezin

Ook in het financiële plaatje verandert het een en ander. Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, kan het zo zijn dat uw ex-partner geen partneralimentatie meer hoeft te betalen aan u. Dit kan ook het geval zijn wanneer u gaat samenwonen met iemand. Lees hier. 

Voor kinderalimentatie-afspraken tussen de ouders kan een nieuwe relatie ook gevolgen hebben. Wanneer een van de ouders na de scheiding met een nieuwe partner in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt deze automatisch stiefouder van de kinderen van de nieuwe echtgenoot of geregistreerd partner. En een stiefouder is, net als ouders, onderhoudsplichtig. Dat staat in de wet en heet Stiefouderverplichting. Bij samenwonen geldt de financiële stiefouderverplichting voor de kinderen niet.

In veel gevallen zal de kinderalimentatie dan ook opnieuw moeten worden vastgesteld nadat een van de ouders een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan. De vFAS organiseert op de Dag van de Scheiding twee verschillende livestreams rondom het onderwerp samengestelde gezinnen. Benieuwd? Bekijk de webinar welke onderhoudsplicht heeft de stiefouder? of de webinar stiefouder; wat is je rol eigenlijk? 

Schakel een deskundige in

Het berekenen van de bijdrage van de juridische ouders na de echtscheiding kan ingewikkeld zijn. Zeker als er gezinnen zijn ontstaan met nieuwe partners. Het is raadzaam om vooraf juridisch advies in te winnen. Een deskundige helpt met nieuwe regelingen rondom het ouderschapsplan en berekent opnieuw de partner- en kinderalimentatie. Ook kinderen kunnen hun wensen aangeven bij een mediator. Duidelijkheid en zekerheid zorgt bij alle partijen voor rust en stabiliteit.

Op vrijdag 9 september 2022 kunt u gedurende de dag van 11.00 tot 15.00 uur ons kantoor binnenlopen voor een vrijblijvend en kosteloos advies. Op deze landelijke Dag van de Scheiding kunt u ook advies inwinnen over uw echtscheiding, verdeling vermogen of de zorgregeling van uw kinderen.

U kunt ook contact met mij opnemen om een afspraak te maken.
Mijn telefoonnummer is 045-574 14 88, of stuur een e-mail naar f.vanaken@ruttenwelling.nl

Gerelateerde artikelen