Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
24 augustus 2022

Dag van de Scheiding | 9 september | De Stiefouder (deel 1)

Op vrijdag 9 september a.s. vindt de landelijke Dag van de Scheiding plaats. Deze wordt georganiseerd door de vFAS.

 Het thema van dit jaar is “HET SAMENGESTELDE GEZIN”

U krijgt een nieuwe partner en gaat samenwonen of zelfs trouwen of een geregistreerd partnerschap aan. De nieuwe partner heeft kinderen uit een vorige relatie of uit uw nieuwe relatie worden kinderen geboren. Dit noemen we een samengesteld gezin of stiefgezin. De vraag is dan wie de kosten van deze kinderen uit verschillende gezinnen moet dragen. Is de onderhoudsplicht van de stiefouder gelijk aan die van de juridische ouder en welke kosten vallen hieronder?

In een drieluik neem ik u mee in deze ingewikkelde materie van alimentatieberekening in een samengesteld gezin. Deze week deel 1. Deel 2 is op 5 september 2022 gepubliceerd.

Deel I De Stiefouder

Wanneer heb je als (stief)ouder eigenlijk een onderhoudsplicht en voor welke kinderen?  Op grond van artikel 1:395 BW is de stiefouder verplicht een bijdrage voor levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn of haar gezin behorende kind(eren) van de echtgenoot / geregistreerd partner.  Echter alleen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap

Maar wanneer behoort een kind nu tot het gezin? Dit wordt in de rechtspraak ruim opgevat. Zo behoort ook een kind dat studeert en op kamers woont tot het gezin, zo oordeelde de Hoge Raad. Ook een kind dat uit huis is geplaatst, maar zijn juridische hoofdverblijfplaats bij de moeder en stiefvader heeft behoort tot het gezin.

De hoofdregel is dat er een gelijke rang is. De eigen ouders en ook de stiefouder moeten naar rato van hun draagkracht bijdragen. Stel er is de navolgende situatie: Ouders zijn gescheiden en hebben een minderjarig kind. Moeder trouwt opnieuw. De band tussen de vader en het kind is veel hechter dan de band van het kind met de stiefouder. De vader en  het kind hebben nog regelmatig contact. De stiefouder is pas veel later in het leven van het kind gekomen. Bovendien vervult de stiefouder geen echte ‘ouder’ rol. Echter zowel vader als stiefouder hebben voldoende draagkracht om in de maandelijkse kosten van het kind bij te kunnen dragen. Hierover heeft het Gerechtshof Amsterdam op 15 augustus 2017 beslist. De stiefouder was volgens het Gerechtshof niet verplicht een gelijk deel als de vader bij te dragen in de kosten van het kind, maar een kleiner deel. De omstandigheden en verhoudingen van het kind ten opzichte van ouder en stiefouder worden dus meegenomen in de hoogte van de bijdrage van de stiefouder.

Onderhoudsplicht

De onderhoudsplicht van stiefouders staat ter discussie. In 2015 is er een Wetsvoorstel tot herziening van de kinderalimentatie ingediend (34154). Met als doel om  de berekening van kinderalimentatie eenvoudiger te maken en de onderhoudsverplichting van stiefouders weer af te schaffen. Dit wetsvoorstel is echter al langere tijd in behandeling en onduidelijk is of dit wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Het berekenen van de bijdrage van de juridische ouders na de echtscheiding kan ingewikkeld zijn. Zeker als er gezinnen zijn ontstaan met nieuwe partners. Het is raadzaam om goede afspraken te maken over eventuele nieuwe partners bij de scheiding dan wel juridisch advies in te winnen.

Op vrijdag 9 september 2022 kunt u gedurende de dag van 11.00 tot 15.00 uur ons kantoor binnenlopen voor een vrijblijvend en kosteloos advies. Op deze landelijke Dag van de Scheiding kunt u ook advies inwinnen over uw echtscheiding, verdeling vermogen of de zorgregeling van uw kinderen.

U kunt ook contact met mij opnemen om een vrijblijvende afspraak te maken.  Mijn telefoonnummer is 045-574 14 88, of stuur een e-mail naar f.vanaken@ruttenwelling.nl

Gerelateerde artikelen