Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
5 september 2022

Dag van de scheiding | 9 september | De Stiefouder (deel 2)

Op vrijdag 9 september a.s. vindt de landelijke Dag van de Scheiding plaats. Deze wordt georganiseerd door de vFAS. Zie hiervoor www.verenigingfas.nl  

Het thema van dit jaar is “HET SAMENGESTELDE GEZIN”

U krijgt een nieuwe partner en gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aan of zelfs trouwen. De nieuwe partner heeft kinderen uit een vorige relatie of uit uw nieuwe relatie worden kinderen geboren. Dit noemen we een samengesteld gezin of stiefgezin.

De vraag is dan wie de kosten van deze kinderen uit verschillende gezinnen moet dragen. Is de onderhoudsplicht van de stiefouder gelijk aan die van de juridische ouder en welke kosten vallen hieronder?

In een drieluik neem ik u mee in deze ingewikkelde materie van alimentatieberekening in een samengesteld gezin.  In deel I besprak ik wanneer je als (stief)ouder eigenlijk een onderhoudsplicht hebt en voor welke kinderen. In dit deel II leg ik verder uit hoeveel de stiefouder verplicht is bij te dragen in de kosten van het kind van zijn nieuwe partner (zijn stiefkind).

Maandelijkse kosten

Allereerst worden de maandelijkse kosten van het stiefkind berekend. Zie het rapport alimentatienormen, versie 2022-1, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Zie de behoeftetabel van de zgn. TREMA-normen. Dit rapport bevat normen en richtlijnen die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte. De maandelijkse kosten van een kind bestaan onder andere uit: verblijfskosten, kleding, sportcontributies, schoolkosten.

Uitgangspunt om de kosten van het kind (behoefte) te berekenen zijn de netto besteedbare inkomens van de juridische ouders van het stiefkind en de daaruit voortvloeiende welstand waarin het kind gedurende het eerdere huwelijk/samenwoning heeft geleefd. Indien de stiefouder tevens kinderen heeft uit de nieuwe relatie, worden ook de maandelijkse kosten van dit kind berekend. Maar nu aan de hand van de inkomens van de stiefouder en zijn nieuwe partner. Op dat moment weten we hoeveel alle kinderen per maand nodig hebben.

Draagkracht

Vervolgens wordt de draagkracht van zowel de juridische ouders als van de stiefouder berekend. Er bestaat tussen beiden geen echte rangorde. Wel wordt nog rekening gehouden met de omstandigheden, zoals de nauwere verwantschap tussen de juridische ouder en het kind. Zie ook HR 13 juli 2012, NJ 2012, 498. In dat geval hoeft de stiefouder geen of een lagere bijdrage in de kosten van het stiefkind bij te dragen.

Maar het kan ook zo uitpakken dat de stiefouder een groter deel dient bij te dragen in de kosten van het stiefkind, indien de juridische ouders beiden te weinig draagkracht hebben.

Hoe gaat het in het geval de stiefouder tevens kinderen heeft uit zijn nieuwe relatie? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in zo’n geval dat er dan gekeken wordt naar de draagkracht die de stiefouder heeft in relatie tot de draagkracht van de juridische ouders. Hier kan een groot verschil in zitten. De Rechtbank Overijssel oordeelde in 2017 dat de stiefouder niet verplicht was om te voorzien in het levensonderhoud van zijn stiefkind. De juridische ouders hadden namelijk voldoende draagkracht om te voorzien in de behoefte van het kind. Bovendien hadden de stiefouder en zijn nieuwe partner samen ook weer kinderen gekregen en een nieuw gezin gevormd. Een onderhoudsplicht van de stiefouder zou dan in zijn nieuwe gezin te zwaar zijn.

De onderhoudsplicht van stiefouders staat bij de wetgever al jaren ter discussie, maar bestaat nog steeds. Het is onduidelijk of de stiefouderverplichting wordt afgeschaft en onder welke voorwaarden.

Conclusie

Het berekenen van de bijdrage van de juridische ouders na de echtscheiding kan ingewikkeld zijn. Zeker als er gezinnen zijn ontstaan met nieuwe partners. Het is raadzaam om bij een scheiding goede afspraken te maken over eventuele nieuwe partners nadat partijen gescheiden zijn. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Het is raadzaam om vooraf juridisch advies in te winnen.

Op vrijdag 9 september 2022 kunt u gedurende de dag van 11.00 tot 15.00 uur ons kantoor binnenlopen voor een vrijblijvend en kosteloos advies. Op deze landelijke Dag van de Scheiding kunt u ook advies inwinnen over uw echtscheiding, verdeling vermogen of de zorgregeling van uw kinderen.

U kunt ook contact met mij opnemen om een vrijblijvende afspraak te maken.

Mijn telefoonnummer is 045-574 14 88, of stuur een e-mail naar f.vanaken@ruttenwelling.nl

Gerelateerde artikelen