Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
9 april 2024

Contracteren op bierviltjes; less is more?

Contracten worden steeds dikker, de regelgeving neemt toe en het taalgebruik wordt ingewikkelder, zo blijkt uit recent onderzoek. Het bedrijfsleven is niet blij met deze ontwikkeling. De overgrote meerderheid van de geïnterviewde partijen heeft juist behoefte aan kortere en simpele contracten. Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van (onnodig) dikke contracten neemt veel tijd in beslag en kost daarmee ook veel geld. Iets waar de ondernemer over het algemeen niet gelukkig van wordt.

Twee uitersten?

Het andere uiterste komt echter ook voor. Bijvoorbeeld een contract op een bierviltje. Geloof het of niet maar de zoekterm ‘bierviltje’ levert op www.rechtspraak.nl verrassend veel resultaten op. Zo heeft het Gerechtshof Den Haag op 5 juli 2022 uitspraak gedaan in een zaak over het salaris van een voetballer. De voetballer had een reguliere arbeidsovereenkomst met de club (op A4 papier) zoals iedereen dat kent. Daarnaast beschikte de voetballer echter over twee bierviltjes waar een aanvullend salaris op stond vermeld met daaronder de handtekening van de technisch directeur van de club. De voetballer stelt in deze procedure dat het de bedoeling was om dit deel van het salaris ‘zwart’ uit te keren.

De club ontkende dat deze afspraak is gemaakt en ontkende ook de geldigheid van de handtekening. Na de inschakeling van een schriftexpert en getuigenbewijs oordeelt de rechtbank echter in het voordeel van de voetballer. De club wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag zoals vermeld op het bierviltje. Het Gerechtshof bekrachtigde deze uitspraak. Mijn kantoorgenoot Ron Crombaghs schreef hier al eerder een artikel over.

De lezer die geregeld in een voetbalkantine verblijft zal nu wellicht denken dat het op deze locatie meer voor de hand ligt om afspraken vast te leggen op een bierviltje dan in andere branches. Niets is echter minder waar. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland over een zaak waarin drie vastgoedinvesteerders hun samenwerkingsovereenkomst, meer concreet de winstverdeling, op een bierviltje hadden vastgelegd. Uiteindelijk oordeelt de rechtbank ook hier in het voordeel van de eiser. De vordering tot nakoming van de winstverdeling (op het bierviltje) werd toegewezen.

Recent heeft een universitair docent en advocaat zelfs met succes een bierviltje met daarop een pandakte bij de belastingdienst laten registreren. Daarmee is (vermoedelijk) het eerste rechtsgeldige pandrecht op een bierviltje in Nederland tot stand gekomen.

Terug naar de basis

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een aanbod of aanvaarding komen op hun beurt tot stand door een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Dat kan in Nederland vormvrij en dus ook op een bierviltje. Partijen worden op die manier gedwongen om korte en bondige afspraken te maken. Enkel de meest belangrijke kernafspraken kunnen op die manier worden vastgelegd.

Anderzijds voelt de meerderheid waarschijnlijk ook aan dat een contract op een bierviltje – hoe leuk het ook klinkt – al snel voer voor discussies en lange procedures oplevert. Zoals vaak het geval is, gaat het om de gulden middenweg. Een contract moet niet moeilijker gemaakt worden dan nodig. Hier moet echter wel goed over nagedacht worden en bijzondere situaties verdienen meer aandacht.

Bij Rutten x Welling Advocaten werken wij op deze manier. Contracten worden kritisch doordacht en gescreend maar onze adviezen zijn helder en bondig. Heeft u een vraag over een contract? Neem dan contact op met de advocaten van Rutten x Welling.

Gerelateerde artikelen