Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
8 augustus 2022

Is afspraak op bierviltje bindend?

Is een op een bierviltje geschreven én ondertekende afwijkende (salaris)afspraak met ’zwarte betalingen’ tussen een voetbalclub en een speler bindend? Deze vraag is onlangs door het Hof beantwoord.

Wat was er aan de hand?

Een amateurvoetballer (werknemer) had voor een tweetal seizoenen een arbeidsovereenkomst gesloten met een voetbalclub uit Rotterdam (stichting). Hij stelt dat hij voor beide seizoenen een loon overeengekomen is met de voetbalclub dat hoger is dan de bedragen van € 625,- en € 750,- netto per maand, die in zijn schriftelijke (officiële) arbeidsovereenkomsten waren vermeld. Volgens de speler waren partijen een netto jaarsalaris overeengekomen van € 14.500,- en € 13.000,-. Deze bedragen stonden namelijk vermeld op twee handgeschreven bierviltjes met daarop een handtekening van de technisch directeur[1].  Afgesproken was dat het salaris voor een groot gedeelte ‘zwart’ aan hem zou worden betaald. Alleen het ‘witte’ gedeelte stond daardoor in de arbeidsovereenkomst opgenomen. De voetbalclub wilde echter slechts het bedrag dat genoemd werd in de arbeidsovereenkomsten aan hem betalen. Volgens de directeur waren de op de bierviltjes genoemde bedragen niet overeengekomen, maar was dat het bedrag dat de speler wilde gaan verdienen en moest hij eerst nog goedkeuring krijgen van het bestuur van de voetbalclub. De rechter moest er aan te pas komen om het geschil te beslechten.

Cruciale vraag is of een afspraak over het salaris ook geldt als die op een bierviltje is geschreven en gedeeltelijk zwart wordt uitbetaald?

Wat oordeelden de rechterlijke instanties?

Zowel de kantonrechter als het hof gaven de voetballer gelijk. Hierbij merk ik op dat een deskundige heeft vastgesteld dat de handtekening op de bierviltjes van de technisch directeur van de voetbalclub was. Voorts was er ook een getuige aanwezig toen de afspraak op de bierviltjes werd geschreven. In de rechtszaal kon de technisch directeur zich overigens niet meer herinneren of hij wel of geen goedkeuring had gekregen van het bestuur. Beide rechters oordeelden daardoor dat de loonafspraken rechtsgeldig waren overeengekomen.

Conclusie van het verhaal is dus dat u goed moet opletten met wat u in de kroeg afspreekt, dit om een eventuele zakelijke kater te voorkomen.

[1] De technisch directeur mocht namens de voetbalclub salarisbesprekingen voeren met (potentiële) spelers en zijn handtekening staat ook op beide schriftelijke arbeidsovereenkomsten tussen de stichting en de voetballer.

Gerelateerde artikelen