Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
6 december 2022

What happens in Vegas….?

Soms prikkelen uitspraken de fantasie. En als het om huwelijken gaat, is dat zeker het geval bij een huwelijk gesloten in Las Vegas. Hoeveel films hebben we al niet gezien, waarin een onbezonnen beslissing in de woestijn van Nevada nog lang zijn gevolgen doet voelen.

Soms blijft het niet bij een verzinsel op het witte doek, maar is het echte leven minstens zo bijzonder. Dat geldt zeker voor de zaak waarover de rechtbank Zeeland West-Brabant[1] in november 2022 een uitspraak deed. Daarin – u raadt het al – was daadwerkelijk sprake van een in Las Vegas gesloten huwelijk met ongewilde gevolgen.

Partijen waren weliswaar gehuwd in Vegas, maar waren niet van plan om na hun trip in Nederland een gezamenlijke huishouding te voeren. Zij beschikten ieder over een eigen woning en wilden bij de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting beiden hun hypothecaire rente aftrekken.

Fiscale partners?

“Dacht het niet”, reageerde de belastinginspecteur. Mensen die zijn gehuwd zijn elkaars fiscale partner. In dat geval mag er maar voor één woning rente worden afgetrokken. Wel mogen zij die aftrek verdelen over beide aangiftes. Wat natuurlijk financieel een aardige aderlating kan zijn.

Met deze ongewilde uitkomst hadden de kersverse echtgenoten geen rekening gehouden en zij waren het daar ook zeker niet mee eens. Omdat zij er met de inspecteur niet uitkwamen, belandde de discussie bij de rechtbank.

Samenwoningsplicht?

Daar voerden zij aan dat zij de vrijheid moesten hebben om zelf te kiezen of zij na het huwelijk samen wilden wonen. Voor hen was het doel van het huwelijk niet “samenwoning” geweest, maar “de zorgplicht voor het instandhouden van elkaars grafrechten na overlijden”. Uit Europees recht zou volgens hen volgen, dat er bij gescheiden huishoudens sprake is van een individuele belastingplicht. In hun ogen is het fiscale partnerschap dus in de grond een keuze en niet een verplichting die kan worden opgelegd.

Oordeel rechtbank

De rechtbank volgt dit betoog niet. De wet geeft volgens de rechtbank aan wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat partijen zijn getrouwd staat niet ter discussie en daaruit volgt automatisch het partnerschap. Met name is de rechtbank van mening, dat de vrijheid om het eigen gezinsleven in te richten deze conclusies niet in de weg staat. Waarmee de rechtbank lijkt te willen zeggen: die vrijheid was er tot Elvis in Vegas het huwelijk voltrok.

Wat in Vegas gebeurt blijft dus niet altijd in Vegas.

[1] RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT 01-11-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:632, niet gepubliceerd

 

 

Gerelateerde artikelen