Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
20 juni 2022

Wetswijziging handelsrente: vanaf 1 juli 2022 handelsrente al na 30 dagen!

De wet verandert per 1 juli 2022. Bij handelsovereenkomsten met een grote onderneming kan je als kleine ondernemer al na 30 dagen recht op rente hebben.

Inleiding

Ondernemingen kunnen onderling afspreken binnen welke termijn de vertragingsrente betaald moet worden en hoeveel dit moet zijn. Als partijen hierover niets afspreken, gelden de termijn en het rentepercentage uit de wet. De vrijheid om een betalingstermijn af te spreken, verandert per 1 juli 2022.

De regeling voor de rente

Als de ene onderneming groot is en de andere klein, vindt de wetgever dat het nodig is om de kleine onderneming te beschermen bij een handelsovereenkomst. Daarom heeft de wetgever besloten dat de grote ondernemingen binnen 30 dagen de factuur van de kleine onderneming moeten betalen. Doet de grote onderneming dat niet, dan mag de kleine onderneming rente over het factuurbedrag berekenen. Als er niets over de rente is afgesproken, dan geldt de wettelijke handelsrente. Deze is nu 8%. Te laat betalen kost dus veel geld. Dat kunt u zien als u de rente uitrekent met deze tool. De EU biedt overigens ook een rekentool aan die met name voor de internationale handel bruikbaar is.

Hoe werkt het?

De eerste vraag is natuurlijk “wat is een handelsovereenkomst?”. Dit is een overeenkomst tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het gaat om de levering van goederen of diensten.

Dan komt de vraag op “wat is een grote onderneming?”. Dit staat in artikel 6:119a BW. Grofweg is een grote onderneming een onderneming (al dan niet als groepsmaatschappij) die aan minimaal twee van de volgende voorwaarden voldoet:

a. De activa zijn meer dan € 20.000.000,00
b. De omzet is meer dan € 40.000.000,00
c. De onderneming heeft meer dan 250 werknemers

En de derde vraag is “wat is een kleine onderneming?”. Dat is de ZZP’er of onderneming die niet aan deze eisen voldoet.

Wat zijn de gevolgen?

Als we hebben vastgesteld dat er een contract is tussen twee ondernemingen en een daarvan is groot, dan moet de factuur binnen 30 dagen zijn betaald. Anders moet de grote onderneming rente over het factuurbedrag gaan betalen.

Wat zijn de risico’s?

Niet op tijd betalen kost veel geld. Dit risico is duidelijk.

Als de twee ondernemingen klein zijn, dan mogen de partijen zelf de betalingstermijn en de hoogte van de rente afspreken. De wet legt dan geen beperkingen op. Als er niets is geregeld wordt teruggevallen op de wet. Dan geldt grofweg de wettelijke handelsrente en een betalingstermijn van 30 dagen.

De grote onderneming kan niet eisen dat zij de facturen pas na 30 dagen betaalt zonder rente. Zo’n afspraak is nietig en heeft dus nooit bestaan.

Partijen kunnen wel een ander rentepercentage afspreken, bijvoorbeeld een rentepercentage van 1%. Op die manier kan het voor de grote onderneming interessant worden om lang te wachten met betalen; de inflatie is hoger dan de rente die betaald moet worden.

De grote onderneming kan voorwaarden stellen aan de opeisbaarheid van de factuur. Bijvoorbeeld dat een factuur alleen maar mag worden ingediend als er garantiecertificaten worden bijgevoegd. De grote onderneming stelt dan dat de factuur niet geldt zonder die documenten of als die documenten niet in orde zijn. Dit kan een vervelende situatie zijn. Maar als achteraf blijkt dat de factuur wel degelijk mocht worden ingediend, loopt de rente met terugwerkende kracht.

Conclusie

De belangrijkste conclusie voor u is dat u het contract goed moet bestuderen voordat u tekent. In de kleine lettertjes kunnen vervelende dingen staan. Als u twijfelt, neem dan met ons kantoor contact op. We bestuderen dan samen het contract.

Als een (grote) onderneming uw factuur niet betaalt, neem dan ook contact op met mij. We kijken dan samen of we eerst de rente laten doorlopen of meteen uw vordering incasseren.

Gerelateerde artikelen