Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
14 september 2022

Wees voorzichtig met een te hoog voorschotbedrag voor energie!

Veel mensen kiezen ervoor om een hoger voorschotbedrag voor hun energie te betalen dan zij verwachten daadwerkelijk aan energie te gaan verbruiken. Zij ontvangen dan bij de jaarlijkse eindafrekening geld terug van de energieleverancier. Althans dat is het idee. Maar hier schuilt wel een groot risico. Als jouw energieleverancier namelijk failliet gaat is er een zeer grote kans dat je daar financiële schade door gaat lijden. Zet je termijnbedrag daarom nooit op een veel te hoog bedrag!

Als jouw energieleverancier een faillissement aanvraagt, komt de levering van energie in ieder geval niet in gevaar. Die wordt namelijk tijdelijk (verplicht) overgenomen door een andere leverancier. Je komt dus niet zonder gas of elektriciteit te zitten.

Maar bij een faillissement van jouw leverancier van energie ontstaat wel het risico dat je de te hoog ingestelde en betaalde voorschotten niet terugbetaald krijgt[1]. De levering van gas en elektriciteit geschiedt op basis van voorschot termijnbetalingen. Dit bedrag is gebaseerd op het te verwachten verbruik. Als blijkt dat je meer betaald hebt dan dat je aan energie verbruikt hebt, krijg je een bedrag terug. Normaal ontvang je dit te veel betaalde geld na de jaarafrekening op je rekening. Dat is echter anders als jouw leverancier failliet gaat. Dan ontvang je dit geld vrijwel zeker niet meer terug[2]! De leverancier van energie is namelijk failliet. De leverancier gaat failliet omdat deze niet voldoende geld heeft om alle schulden te kunnen betalen. En bij een faillissement gaan de “preferente” schuldeisers zoals de fiscus en het UWV voor. De nieuwe energieleverancier neemt het te veel betaalde voorschot ook niet voor zijn rekening.

Je kunt dit teveel betaalde bedrag wel indienen als vordering op de failliet bij de curator. Omdat je een zogenoemde concurrente crediteur bent, is de kans ontzettend klein dat je alsnog een geldbedrag ontvangt. Toch is het echt aan te raden om jouw vordering bij de curator in te dienen. Blijft er namelijk wél geld over na de betaling van alle andere soorten schuldeisers (die op jou voorgaan), dan heb je alléén recht op betaling als je je als schuldeiser hebt aangemeld bij de curator.

Heb je vragen over een faillissement, contracten of voorschotnota’s, neem dan contact met mij op.

[1] Dat geldt ook als je een waarborgsom hebt betaald of je nog een welkomstpremie moet ontvangen. Ook in die gevallen heb je nog geld van je gefailleerde leverancier van energie tegoed.

[2] Betaal je via automatische incasso, dan kun je overigens de bank vragen de automatische incasso over een periode van de afgelopen 8 weken terug te storten op je bankrekening (storneren).

 

Gerelateerde artikelen