Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
1 december 2020

VoetbalTV wint met 1-0 van de Autoriteit Persoonsgegevens

Onder de AVG is het mogelijk om persoonsgegevens te verwerken voor alleen een commercieel belang. Als er sprake is van een commercieel belang, dan mag de Autoriteit Persoonsgegevens niet zomaar een boete opleggen. De Autoriteit Persoonsgegevens moet haar huiswerk beter gaan doen, zo oordeelde de rechter te Utrecht.

De feiten

VoetbalTV was een startup[1]. VoetbalTV streamde via een App opnames van amateur-voetbalwedstrijden. Daarbij was er in de App een sociaal platform en een analysetool. Er zijn ongeveer 2.700 wedstrijden opgenomen en de App werd gebruikt door ongeveer 500.000 mensen.

Een succes dus. Totdat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegde van € 575.000,00. VoetbalTV had volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geen belang bij het verwerken van de gegevens, geen toestemming van voetballers en de opnames waren niet noodzakelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens vond dat VoetbalTV onrechtmatig persoonsgegevens verwerkte. Deze boete betekende het faillissement en het einde van VoetbalTV[2].

De rechter diende te beslissen of deze boete terecht was.[3]

De procedure

In deze procedure blijkt duidelijk dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet de enige autoriteit is op het gebied van de AVG. De verordening geldt in de hele EU en bij de uitleg van deze verordening is het dan verstandig om buiten de lijnen van ons eigen land te kijken. De rechter heeft in deze zaak goed gekeken naar uitspraken van onder andere het Europese Hof van Justitie.

VoetbalTV gebruikt twee argumenten om de boete te betwisten. Ten eerste het argument dat de opnames journalistiek werk zijn en ten tweede het argument om gegevens te mogen verwerken op basis van commerciële belangen.

VoetbalTV stelt dat zij persoonsgegevens mag verwerken omdat zij aan journalistiek doet[4]. Dit argument treft volgens de rechter geen doel. Eenvoudig gezegd, stelt de rechter dat VoetbalTV helemaal niet aan journalistiek doet, VoetbalTV verwerkt alleen maar ongefilterde data; er is geen nieuwswaarde en geen bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Het tweede argument van VoetbalTV is veel interessanter. VoetbalTV stelt dat zij een commercieel belang heeft en op grond daarvan gegevens mag verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat een gerechtvaardigd belang alleen uit de wet kan volgen en een dringend en specifiek karakter moet hebben. Zuivere commerciële belangen zijn volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet een gerechtvaardigd belang.

De rechtbank toetst op eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie[5].

De rechtbank concludeert dat een gerechtvaardigd belang niet in strijd mag zijn met de wet. Dit belang kan dus ook een commercieel belang zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft te streng geoordeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens had moeten onderzoeken of het belang van VoetbalTV gerechtvaardigd was.

Het commerciële argument van VoetbalTV treft dus wel doel. De rechtbank wijst de boete af. De Autoriteit Persoonsgegevens moet met de gele kaart op het strafbankje gaan zitten.

VoetbalTV gaat voor de penalty’s en zal waarschijnlijk de Autoriteit Persoonsgegevens aanspreken voor het veroorzaken van het faillissement.[6]

De conclusie

Het is mogelijk om persoonsgegevens te verwerken voor commerciële doeleinden.

Let er wel op dat je je goed voorbereidt. Je moet een gerechtvaardigd belang hebben. Controleer ook of er een noodzakelijk belang is [7] en dat je goed de belangen van de betrokkenen tegen je eigen belang afweegt.[8]

Met andere woorden, bezint eer gij begint. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft alleen maar een gele kaart gekregen en blijft op het speelveld. Een boete blijft een serieus risico[9] en kan er zo maar toe leiden dat je van het veld af moet. Leg een boete niet opzij en ga tijdig in bezwaar.

Heb je vragen over de AVG, neem dan gerust contact op met mij.

[1] Dit is een startup van de KNVB en van Talpa, faillissementsverslag d.d. 6 november 2020

[2] VoetbalTV is op 8 september 2020 failliet verklaard (F.13/20/326)

[3] Rechtbank Midden-Nederland, 23 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5111

[4] AVG, overweging 153 en art. 85

[5] Onder andere: HvJ Fashion ID, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0040&from=NL

[6] Het Financieel Dagblad, 25 november 2020, “Privacywaakhond AP moet het over een andere boeg gooien”, Jeroen Piersma. Blijkens het tweede verslag van de curator was de boete van de AP de belangrijkste oorzaak van het faillissement naast Corona.

[7] Is de gegevensverwerking proportioneel (is de inbreuk voor de betrokkenen in verhouding tot je doel) en kan het doel niet op een minder ingrijpende manier worden bereikt (subsidiariteitsbeginsel)?

[8] Rechtsoverweging 14

[9] De “pakkans” lijkt nu laag te zijn, maar zal gaan veranderen: AP vraagt nu om uitbreiding en versterking van het team, Computable.nl, 23 en 25 november 2020, https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/7098196/250449/ap-teruggefloten-in-rechtszaak-tegen-voetbaltv.html en https://www.computable.nl/artikel/nieuws/maatschappij/7097056/250449/ap-wij-falen-als-privacy-toezichthouder.html

Gerelateerde artikelen