Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
14 december 2021

Verkouden en toch komen werken? Wat doe je als werkgever?

Dienstverband ontbonden van een werknemer die tijdens de coronapandemie zwaar hoestend op zijn werk verscheen en weigerde naar huis te gaan. Een dag later meldde de werknemer zich ziek en testte hij positief op het coronavirus.

De werknemer was al ruim 20 jaar in dienst van het bedrijf. Toch zal hij nu op zoek moeten naar ander werk omdat de kantonrechter zijn arbeidsovereenkomst ontbonden heeft, al was dat niet op grond van zijn gehoest.

Wat was er gebeurd?

De werknemer verscheen tijdens corona op het werk met flinke verkoudheidsklachten.
Diverse collega’s hoorden hem zwaar hoesten en adviseerden hem om naar huis te gaan.
De werknemer zelf vond dat het allemaal wel meeviel en gaf aan dat zijn hoesten werd veroorzaakt door zijn bronchitis en/of suikerziekte. Die collega’s gingen niet naar hun leidinggevende, toen de werknemer niet naar huis ging. Een dag later meldde de man zich toch nog ziek en testte hij positief op het coronavirus.

Werkgever dient ontbindingsverzoek in

Daarop besloot de werkgever om een einde te maken aan het dienstverband van de betreffende werknemer. De werkgever diende een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in. De werkgever vond allereerst dat de werknemer verwijtbaar had gehandeld door met verkoudheidsklachten op zijn werk te verschijnen en zijn collega’s bloot te stellen aan het coronavirus. Daarnaast vond de werkgever dat de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord was geraakt door het gedrag van de werknemer.

Op basis van de wet kan de ontbinding worden uitgesproken als een werknemer ernstig verwijtbaar handelt. Als de rechter inderdaad vindt dat hiervan sprake is, dan is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Uit de rechtspraak komt echter naar voren, dat rechters niet snel een ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer aannemen.

Daarom legde deze werkgever (1) verwijtbaar handelen aan het ontbindingsverzoek ten grondslag plus (2) een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Als de ontbinding op één van die gronden wordt toegewezen, dan is de transitievergoeding wel verschuldigd door de werkgever.

Wat vond de kantonrechter?

De kantonrechter vond het enkele feit dat de werknemer met verkoudheidsklachten naar het werk is gegaan en niet naar huis ging, ondanks dat we midden in een wereldwijde pandemie zitten, niet voldoende voor een ontbinding op grond van verwijtbaar handelen. De kantonrechter weegt mee dat werknemer zich een dag later heeft laten testen en een solistische functie had met weinig contact met collega’s en dus weinig collega’s heeft blootgesteld aan een mogelijke coronabesmetting.

Wel oordeelde de kantonrechter dat de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord was en hij ontbond op die grond de arbeidsovereenkomst. Het toch gaan werken met verkoudheidsklachten werd niet als ernstig verwijtbaar handelen geoordeeld. De werknemer ging echter na aandringen van collega’s niet naar huis. Hierdoor heeft hij het vertrouwen van deze collega’s en ook dat van zijn leidinggevenden beschaamd. De kantonrechter weegt daarbij mee dat de werknemer aan het re-integreren was en dus onmiddellijk zijn werkzaamheden kon laten vallen (een vervanger was niet nodig). Het vertrouwen is extra verstoord geraakt doordat de vrees van collega’s waarheid werd: hij bleek twee dagen later corona te hebben.

In de procedure stelde de werknemer dat de verklaringen van de collega’s onjuist waren, dat zij logen en hij toonde geen enkel berouw. Dit werd de werknemer zwaar aangerekend. Het bevestigt volgens de kantonrechter de vertrouwensbreuk en maakt die breuk groter.

TIPS

Stel een coronaprotocol op met de regels die in verband met corona op de werkvloer gelden. Zet daar ook in welke sancties gelden bij overtreding van die regels. Maak de werknemers attent op het beleid en verspreid de regels onder alle werknemers. Vergeet niet het beleid strikt toe te passen en – indien nodig – te handhaven.

Heeft u al een coronaprotocol? Laat het door onze arbeidsrechtadvocaten checken. Heeft u nog geen coronabeleid? Stel dat dan alsnog op. Ook hierbij kunnen mr. Britt Paulissen, mr. Serge Blommendaal of mr. Joyce Houben u ondersteunen. Binnen ons MKB abonnement kost u dat niets!

Gerelateerde artikelen