Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
3 augustus 2021

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Bestuurders die overwegen binnenkort hun onderneming te beëindigen zonder faillissement, moeten rekening houden met nieuwe wetgeving die een turboliquidatie een stuk lastiger gaat maken.

Veel ondernemingen zijn door de Covid crisis hard geraakt. Er zullen daarom veel ondernemers zijn die overwegen om hun onderneming te beëindigen.

Als de onderneming wordt gedreven in een rechtspersoon, dient een bestuurder op grond van de wet het faillissement aan te vragen als niet alle schulden kunnen worden voldaan. Dat is voor bestuurders niet altijd aangenaam, omdat er in dat geval een curator wordt aangesteld die de handelingen van het bestuur voorafgaande aan het faillissement gaat onderzoeken. Dat brengt voor de bestuurder(s) een risico op aansprakelijkstellingen met zich mee.

Veel bestuurders omzeilen daarom deze verplichting, door gebruik te maken van een regeling waarin het relatief gemakkelijk is om een rechtspersoon te ontbinden, ook wel aangeduid als: de turboliquidatie. Kort gezegd wordt dan –zonder onderzoek van derden- de vennootschap uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt dan dus geen curator aangesteld.

Schuldeisers die mogelijk worden benadeeld door deze stap, moeten vervolgens zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door alsnog het faillissement aan te vragen. Dat brengt voor die schuldeisers extra kosten met zich mee en is ook in praktijk niet altijd eenvoudig te onderbouwen.

De wetgever overweegt in verband met de verwachte toename van turboliquidaties de positie van de schuldeisers te verbeteren en heeft daarom een wetsvoorstel klaar liggen.

Daarin wordt de bestuurder onder andere opgedragen om financieel verslag te doen bij de Kamer van Koophandel omtrent de situatie van de rechtspersoon op het moment van de liquidatie. Bovendien moeten alle schuldeisers over deze stap worden ingelicht.

Als de bestuurder dit niet doet, dan kan de betreffende bestuurder een bestuursverbod worden opgelegd. Dat betekent dat deze persoon geen bestuurder meer kan worden bij een andere rechtspersoon. Bovendien wordt niet nakoming aangemerkt als een economisch delict.

Dit betekent een versteviging van de positie van schuldeisers. Ook betekent het, dat bestuurders, die denken aan een turboliquidatie, rekening moeten houden bij hun planning met de komende wetgeving. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend. Maar omdat door de wetgever in de toelichting wordt verwezen naar de huidige economische situatie, mag verwacht worden dat men tracht dit zo snel als mogelijk uit te voeren.

De tekst van het voorontwerp kunt u lezen via onderstaande link.

voorontwerp

 

Gerelateerde artikelen