Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
7 december 2020

Stelen van je werkgever, maar toch geen ontslag

Onterecht ontslag door bekende hamburgerketen na gratis nuttigen en weggeven van overgebleven kipnuggets. Dat oordeelde onlangs de Limburgse kantonrechter

Wat was er aan de hand?

Werkneemster eet na sluitingstijd zonder te betalen enkele kipnuggets, die over waren gebleven en geeft tevens gratis een aantal overgebleven kipnuggets weg aan een ex-collega. De vrouw, die ruim vier jaar voor de bekende fastfoodketen werkt, erkent dat zij dit gedaan heeft. Hiermee heeft zij gehandeld in strijd met de huisregels. Ze neemt (na een gesprek met de bedrijfsrechercheur) zelf ontslag op dringend en herhaald verzoek van werkgever, omdat die haar anders zou ontslaan, aldus de werkgever. De vrouw komt korte tijd daarna daarop terug en stapte naar de rechter om haar ontslag ongedaan te maken.

Wat oordeelde de rechter?

De kantonrechter geeft de vrouw gelijk. Hij oordeelde dat de werkgever er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat werkneemster daadwerkelijk ontslag wilde nemen.[1] De hamburgerketen moet de vrouw terug in dienst nemen en haar achterstallige salaris betalen.

Volgens de kantonrechter informeerde de hamburgerketen de vrouw onjuist door haar voor te houden dat zij eenvoudig ontslagen kon worden. Werkgever zou immers een zerotolerancebeleid hanteren.  Daarmee zette de werkgever de vrouw echter op het verkeerde been. In een eerdere waarschuwingsbrief uit 2018 schreef werkgever namelijk dat er pas mogelijk ontslag zou volgen na drie waarschuwingen. Werkgever hanteerde kennelijk helemaal geen zerotolerancebeleid in dit soort zaken. Hij had eerder namelijk medegedeeld dat eerst bij een derde waarschuwing in dezelfde categorie dit gevolgen kan hebben voor haar functie en dienstverband. Werkneemster mocht op deze mededeling vertrouwen. Werkneemster had slechts één eerdere waarschuwing gekregen (omdat zij op de werkvloer een milkshake genuttigd had). Ook had een van haar collega’s producten van de keten gratis weggegeven. Uit het feit dat die collega niet werd ontslagen, volgt ook dat er geen zerotolerancebeleid is. Werkgever heeft de vrouw verder ook niet gewezen op de gevolgen die het zelf nemen van ontslag zouden (kunnen) hebben, bijvoorbeeld dat zij geen recht zou hebben op een WW-uitkering.

Vaststond dat werkneemster zelf kipnuggets heeft genuttigd en heeft weggegeven zonder te betalen. Maar volgens de kantonrechter leidt deze overtreding van de huisregels in deze zaak niet tot het oordeel dat werkneemster zodanig verwijtbaar heeft gehandeld dat van werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Zerotolerancebeleid

Het zerotolerancebeleid was in deze zaak slechts een papieren tijger. Als u als werkgever een zerotolerancebeleid voert, dan dient dit glashelder te zijn én strikt en voor iedereen gelijk te worden gehanteerd.

[1] Rechtbank Limburg ECLI:NL:2020:8873

Gerelateerde artikelen