Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
1 juli 2024

Slaande slagbomen op het bankje bij rechtsprekende rechters: onderhoud van voorwaarden

Herkent u deze argumenten bij uzelf? Ik heb toch mijn algemene voorwaarden? Waarom zou ik deze laten checken? Niemand leest ze toch? Ik heb toch gelijk? Wie is daar nou in geïnteresseerd? Hier heb ik geen tijd voor!

Dit zijn veel argumenten om niets meer aan je algemene voorwaarden te doen als je ze eenmaal hebt. Is dit slim?

Nee. Graag laat ik dit zien aan de hand van een paar uitspraken over parkeergarages en treintje rijden.

Betaalde parkeergarages

Q-park heeft veel parkeergarages in Nederland. Veel mensen maken hier gebruik van en betalen daar ook voor. Maar sommige mensen hebben geen zin om te betalen en proberen weg te rijden door vlak achter iemand anders onder de slagboom door te rijden. Dit heet “treintje rijden”. Feitelijk wordt dan gestolen van Q-park. Q-park is hier niet echt van gecharmeerd en gaat steeds rigoureus achter “treintje-rijders” aan.

De vordering van Q-park op de “treintje-rijder” bestaat uit ongeveer € 320,00 schadevergoeding en € 60,00 als het tarief voor een verloren kaart. Daar komen dan nog de incassokosten, de proceskosten en het griffierecht bovenop. Dat wordt dus nog duurder dan het gebruikelijke parkeertarief en geeft een zure nasmaak aan een leuk uitje.

De terhandstelling van de algemene voorwaarden door Q-park

Q-park baseert zich op haar algemene voorwaarden die steeds zichtbaar bij de ingang hangen. De voorwaarden zijn van toepassing zodra je het kaartje bij de ingang pakt. Daar bestaat geen discussie over, op een enkele uitzondering na.

Hoe kijkt de rechter naar algemene voorwaarden?

Als een van de partijen een consument is, dan zal de rechter ongevraagd onderzoeken of de algemene voorwaarden van de onderneming door de beugel kunnen.

Als de rechter vindt dat de algemene voorwaarden (deels) niet door de beugel kunnen, zal hij deze vernietigen. De rechter mag een onredelijke voorwaarde niet een beetje aanpassen of anders lezen. Dit is bedoeld om het gebruik van oneerlijke bedingen af te schrikken. Als de vordering van de onderneming is gebaseerd op onredelijke algemene voorwaarden, kan zomaar die hele vordering worden afgewezen.

Algemene voorwaarden Q-park

In mei 2024 hebben 2 rechters de claimbedingen van Q-park vernietigd. Deze claimbedingen waren volgens de rechters in Bergen op Zoom en in Zaanstad onredelijk bezwarend. Deze vonnissen zijn meteen definitief geworden omdat Q-park niet in hoger beroep kon gaan (het bedrag was te laag). In het kort stellen beide rechters dat Q-park in de algemene voorwaarden teveel tegelijk kan gaan vorderen: (1) een vergoeding voor het “verloren” kaartje, (2) een vaste schadevergoeding die jaarlijks ook nog geïndexeerd kan worden, (3) de gevolgschade, (4) het werkelijke parkeergeld, (5) een naheffing en (6) expertisekosten. En verder eigent Q-park zich ook nog het recht toe om een wielklem op de auto te zetten totdat betaald is.

Voor deze rechters is het ondoorzichtig wat Q-park nu met al deze vorderingen doet en wanneer welke vordering tegen welke consument wordt ingezet. Omdat dan willekeur kan ontstaan, hebben deze twee rechters de bedingen vernietigd. De redenering is vergelijkbaar met de huidige discussie rondom de ROZ-bepaling over de verhoging van de huur.

Nu moet u niet denken: “mooi, geen voorwaarden, geen boete, dus lekker treintje rijden”. Andere rechtbanken accepteren de voorwaarden van Q-park nog steeds (en wijzen de vorderingen toe); rechters kijken nu eenmaal niet allemaal op dezelfde manier naar het recht. Verder is Q-park meteen aan de slag gegaan met het updaten van de voorwaarden. De rechters zullen de hele set algemene voorwaarden te zijner tijd wel weer tegen het licht houden.

Persoonlijk verwacht ik dat bij goede algemene voorwaarden de claims van Q-park stand zullen houden. Ik plaats wel mijn bedenkingen bij de indexatie (zoals deze nu is geformuleerd). Verder acht ik het plaatsen van een wielklem onredelijk; het middel lijkt mij te zwaar ten opzichte van het doel en kan tot zeer vervelende en zeer ongewenste situaties leiden. Het zal uiteindelijk afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden of het beroep op het wettelijke retentierecht stand houdt.

Concreet kunt u als ondernemer hier drie lessen uit trekken:

  1. Algemene voorwaarden moeten regelmatig onder de loep worden genomen.
  2. Ook als u alleen maar met ondernemers zaken doet, moet u de voorwaarden blijven updaten. Ook ondernemers kunnen zich verweren tegen onredelijke bedingen.
  3. Geen treintje rijden en Q-park betalen.

 

Wilt u uw algemene voorwaarden laten checken? Bel mij.

Gerelateerde artikelen