Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
15 januari 2024

Overmars per direct wereldwijd geschorst door FIFA

De feiten

Marc Overmars kreeg in ons land een schorsing van twee jaar (waarvan één jaar voorwaardelijk) opgelegd wegens grensoverschrijdend gedrag (voor het versturen van seksueel getinte appjes) bij Ajax. Hij ging niet tegen die uitspraak in beroep. Vrijwel direct daarna ging hij bij de Belgische club Royal Antwerp aan de slag. Omdat de schorsing was opgelegd door de Nederlandse tuchtcommissie had dat geen gevolgen voor zijn werkzaamheden in België. De sanctie gold namelijk alleen in ons land. Maar er bleek toch nog een vuiltje aan de Antwerpse lucht. Onlangs heeft de FIFA de schorsing overgenomen en wereldwijd gemaakt[1].  Concreet kan de voormalig ex-international hierdoor (vooralsnog) zijn contract bij de Antwerpse club niet nakomen.

Het recht

De KNVB was – gezien de internationale richtlijnen – verplicht de schorsing aan de FIFA door te geven. De FIFA heeft beslist dat de schorsing per direct ­wereldwijd geldt, dus ook in België. Overmars dient hierdoor per direct te stoppen met zijn baan als technisch directeur bij zijn Belgische club. Dit is een tekortkoming van hem jegens zijn huidige werkgever. De voormalig Ajacied kan tegen die beslissing nog beroep instellen.[2] Die mogelijkheid staat ook open voor zijn huidige club Royal Antwerp. De beroepsinstantie kan de zaak geheel opnieuw beoordelen. Een zwaardere straf kan daarbij niet worden opgelegd.[3]  Het instellen van beroep heeft in beginsel geen schorsende werking.[4] De kansen op een succesvol beroep lijken gering. De ex-international zal dus hoogstwaarschijnlijk tot november 2024 wereldwijd geen voetbal-gerelateerde werkzaamheden uitoefenen.

Is de straf buitenproportioneel?

De FIFA heeft de straf wereldwijd overgenomen. Buitenproportioneel of terecht?

Dat Overmars in Nederland gestraft was, maar in België gewoon aan de slag kon gaan, leidde hier en daar tot onbegrip. Ongewenst gedrag is immers ongewenst gedrag en daar dient Overmars wereldwijd de consequenties van te dragen. Met andere woorden, er mag geen mogelijkheid geboden worden om in het buitenland aan de slag te gaan als je in ons land wat op je kerfstok hebt. Andere geluiden zijn dat de sanctie buitenproportioneel is. Overmars heeft namelijk al voldoende consequenties van zijn gedrag in Nederland ondervonden. Verder wordt aangegeven dat de FIFA overweegt WK’s toe te wijzen aan landen, waarin de mensenrechten worden geschonden en LHBTIQA+’s de doodstraf boven het hoofd hangt. Om over de corruptie bij de toewijzingen van de WK’s maar te zwijgen. Of had de FIFA als ‘voetbalfamilie’ veel meer moeten inzetten op een herstelbemiddeling, omdat iedereen elkaar telkens weer tegenkomt?

[1] De tuchtcommissie heeft haar besluit ingevolge artikel 48 niet openbaar gemaakt, noch heeft zij of de FIFA er een persbericht aan gewijd.

[2] bij de beroepsinstantie van de tuchtcommissie van de FIFA

[3] Tenzij nieuwe feiten aan het licht komen.

[4] De mogelijkheid bestaat wel om in beroep te verzoeken de internationale schorsing vooralsnog buiten werking te stellen.

Gerelateerde artikelen