Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
8 juli 2024

Nemen online casino’s een gok door zonder vergunning hun diensten aan te bieden?

Het is nog altijd niet beslist of online casino’s zonder vergunning gokverliezen moeten terugbetalen. In dit artikel leest u de (laatste) stand van zaken.

Wat is er aan de hand?

In Nederland was het lange tijd illegaal om online te gokken. Vanaf 1 april 2021 heeft de Wet Kansspelen op afstand daar verandering in gebracht. Online gokken is toegestaan, mits het bedrijf in het bezit is van een vergunning. Veel Nederlanders gokten echter al online bij in het buitenland gevestigde bedrijven. Door het gat in de Nederlandse online gokmarkt hebben deze bedrijven websites gecreëerd om Nederlandse klanten aan te trekken. Hiermee hebben deze bedrijven vermoedelijk miljoenen euro’s winst gemaakt. Spelers die op deze websites voor 1 april 2021 actief waren, procederen nu om hun verliezen terug te krijgen. Volgens de spelers geldt de overeenkomst die zij met de casino zijn aangegaan niet. Hebben de spelers gelijk?

Tegenstrijdige uitspraken

In ongeveer 50 rechtszaken eisen Nederlandse spelers hun verliezen terug van online casino’s zonder vergunning. De verwachting is dat er nog vele rechtszaken zullen volgen. Rechters beoordelen de vraag of de vordering tot terugbetaling toegewezen moet worden op een tegenstrijdige manier. De rechtbank Overijssel oordeelde bijvoorbeeld dat het online casino Bwin het gokverlies aan de speler dient terug te betalen, terwijl de rechtbank Zeeland-West-Brabant het casino Bwin in het gelijk stelde. Uit deze en andere rechtszaken blijkt dat rechters dezelfde vraag op een andere manier beoordelen. In Duitsland, waar online gokken ook lange tijd illegaal was, is er over deze rechtsvraag tevens veel geprocedeerd. Uit de Duitse jurisprudentie blijkt echter, dat bijna alle rechtbanken de claims voor terugbetaling van gokverliezen erkennen. Dit is zeer positief voor spelers die hun gokverliezen willen terugvorderen. Ook in Nederland is er behoefte aan rechtszekerheid.

Komt er eindelijk duidelijkheid?

Ook bij de rechtbank Amsterdam en de rechtbank Noord-Holland lopen er meerdere zaken omtrent de vraag of gokverliezen moeten worden terugbetaald. De rechters hebben de Nederlandse gokkers op alle punten gelijk gegeven. De vraag is echter of het gelijk leidt tot terugbetaling van de gokverliezen of dat deze eis buitensporig is. Voordat er een definitieve uitspraak wordt gedaan, hebben de rechtbanken 5 prejudiciële vragen gesteld. Hiermee wordt beantwoord of Nederlandse spelers recht hebben op hun gokverlies, omdat de online casino’s geen vergunning hadden voor het aanbieden van kansspelen voor 1 april 2021. De rechtbanken willen hiermee voorkomen dat er nog talloze zaken worden gevoerd, waarin precies dezelfde rechtsvraag moet worden beantwoord. Tot 10 juli aanstaande mogen spelers en casino’s hun inbreng doen bij de Hoge Raad. Naar verwachting zal er na 6 maanden een bindende uitspraak zijn, waar partijen nog tegen in cassatie kunnen. De beantwoording van de prejudiciële vragen zullen verstrekkende gevolgen hebben. Spelers krijgen eindelijk duidelijkheid over de vraag of de casino’s de verliezen terug moet betalen. Voor de casino’s staan er hoge bedragen op het spel.

Advies

Heeft u in de periode voor 1 april 2021 geld verloren bij een online casino? Start dan zo snel mogelijk een procedure. Als de Hoge Raad een gunstig eindvonnis uitspreekt voor spelers ontstaan er naar verwachting lange wachtlijsten. Voor 1 april 2021 waren er namelijk meer dan 1 miljoen Nederlanders die online gokten. Heeft u vragen over online gokken? Neem dan contact op met Rutten x Welling Advocaten.

Gerelateerde artikelen