Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
19 april 2022

Laadpaalkleven? Boete van € 95!

Het is waarschijnlijk een van de grootste ergernissen onder bestuurders van elektrische voertuigen. Het zogenoemde laadpaalkleven. Het geparkeerd (blijven) staan bij een laadpaal, terwijl de accu van het voertuig (al uren) vol is. Mag dat wel?

Wat was er aan de hand?

Een bestuurder van een elektrisch voertuig had zijn auto twee uur lang opgeladen bij een laadpaal laten staan. De controleur van de gemeente zag dat het voertuig er al twee uur stond terwijl het lampje op de laadpaal aangaf dat de accu vol was. In de Beleidsregel omtrent openbare elektrische laadinfrastructuur  van de gemeente Noordwijk staat dat het verboden is om een auto met volle accu op de laadplek te parkeren. Een boete van 95 euro was het gevolg. De bestuurder vocht de boete aan omdat hij van mening was dat niet van hem verwacht kan worden dat hij bij zijn auto bleef staan wachten tot zijn voertuig was opgeladen.

Wat was het oordeel van de rechter?

De rechter (het hof) volgde dit standpunt niet. Het hof oordeelt (kort weergegeven) dat het aan de automobilist is om uit te rekenen hoe lang de stekkerauto nodig heeft om opgeladen te worden. Als de auto vervolgens is opgeladen, dient die onmiddellijk weggehaald te worden en niet aan de laadpaal te blijven staan.

Conclusie

Wie een voertuig met opgeladen accu aan een laadpaal laat staan, riskeert een boete. In veel gemeenten is dat in de APV of in andere regelgeving geregeld. De gemeente Heerlen heeft bijvoorbeeld vergelijkbare regelgeving. Als het voertuig is opgeladen, mag de auto dus niet meer aan de laadpaal blijven staan. Dat kan echter tot de nodige problemen leiden.

Stel je laadt de auto op een zonnige dag (bijvoorbeeld bij het strand) op aan een laadpaal en de parkeerplaats is daarna vol en in de buurt is ook geen parkeerplaats meer te krijgen. Wat dan? Maar wat als je het voertuig ‘s nachts oplaadt aan een openbare laadpaal? Loop je dan ook het risico om een boete te krijgen als je pas in de ochtend de auto wilt verplaatsen?

Gerelateerde artikelen