Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
3 juli 2023

Je hypotheek mee verhuizen na echtscheiding

Zolang de hypotheekrente maar bleef dalen, was het bij de verkoop van je oude woning aantrekkelijk om de oude hypotheek af te lossen en bij een koop van een volgende woning een nieuwe hypotheek af te sluiten. De rente van de nieuwe hypotheek was dan immers veel aantrekkelijker. Maar die tijd hebben we helaas alweer even achter ons gelaten.

Op dit moment is de rente van de nieuwe hypotheek vaak hoger, dan de rente die je voor je oude woning had afgesloten. Dan zou je het liefste je oude hypotheek in een verhuisdoos meenemen naar je nieuwe woning. Aflossen is dan helemaal niet aantrekkelijk.

Sommige banken hebben hiervoor gelukkig in hun bankvoorwaarden een mogelijkheid opgenomen. Daardoor is het vaak mogelijk om je oude hypotheek mee te verhuizen.

Zo’n situatie kan zich ook in een echtscheiding voordoen. En ook dan kan op een dergelijke bepaling beroep worden gedaan. De service van de bank heeft echter wel beperkingen en kan ook niet zomaar worden afgedwongen.

Dat ondervond een vers gescheiden man die op een dergelijke regeling een beroep wilde doen bij de ABN AMRO.

Partijen waren gescheiden en hadden de echtelijke woning verkocht. De hypotheek bij de ABN AMRO bestond uit drie leningdelen. De vrouw had de bank gevraagd om twee van deze leningdelen mee te mogen verhuizen. Daar had de bank mee ingestemd. De man had de bank vervolgens verzocht of hij het derde leningdeel mocht mee verhuizen. Daar stemde de bank tot ongenoegen van de man niet mee in.

De man deed hierover vervolgens zijn beklag bij de geschillencommissie van het Kifid, het financiële klachteninstituut. Daar kunnen consumenten namelijk terecht in dit soort gevallen. De procedure is vrij laag drempelig en banken houden zich aan de oordelen van het instituut.

Helaas voor de man ging het Kifid niet in zijn klacht mee.

Allereerst wijst het Kifid erop dat de verhuisregeling in de voorwaarden van de bank niet een recht is dat je zomaar kunt afdwingen. Het Kifid wijst erop dat er veel gevallen zijn waarin de bank de medewerking mag weigeren.

Bovendien wijst het Kifid erop, dat uit de verhuisregeling van de ABN AMRO niet volgt, dat de klant het recht heeft om leningdelen los van elkaar te verhuizen. De bank komt in dat opzicht beleidsvrijheid toe. De bank had dit beleid in dit geval ook kenbaar gemaakt via haar website.

Je kunt je natuurlijk afvragen welke zwaarwegende gronden de bank heeft voor dit beleid. Dat is niet echt terug te vinden in de uitspraak. Wel stelt de bank, dat het systeemtechnisch niet mogelijk zou zijn een hypotheek in verschillende delen te verhuizen. Wat op het eerste gezicht niet een erg overtuigend argument lijkt te zijn. Hoe dan ook, het Kifid stelt vast dat het beleid van de bank niet onaanvaardbaar is. En dat is op zich niet vreemd, want de service betreft een geste naar de klant, waaraan de bank dus ook best grenzen mag stellen.

Bij het maken van afspraken rond de echtscheiding is het dus verstandig om met deze grenzen rekening te houden. Ook als beide partijen het eens zijn over een onderlinge opsplitsing van de te verhuizen hypotheek hoeft de bank daar niet zomaar mee in te stemmen. Het is dus verstandig om een mogelijke afspraak op dit punt eerst bij de bank te toetsen. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

Gerelateerde artikelen