Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
25 juli 2022

Is het uitsluiten van de alimentatieplicht al vóór het huwelijk mogelijk?

Voordat je gaat trouwen kun je samen voor veel onderwerpen financiële afspraken maken. Die kun je vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe de partners de kosten van de huishouding verdelen tijdens het huwelijk. Maar ook over hoe het vermogen zal worden verdeeld bij echtscheiding of overlijden.

In de wet is geregeld dat één van de gevolgen van een huwelijk is, dat je ook na het eindigen ervan een aantal jaren verplicht kunt zijn om de andere partner financieel te blijven ondersteunen: de partneralimentatie.

Aanstaande partners willen dat soms helemaal niet. Daarom is al eerder de vraag opgekomen of je in huwelijkse voorwaarden ook alvast afspraken kunt maken over de alimentatie na een eventuele echtscheiding. Of wellicht zelfs de plicht helemaal kunt uitsluiten. Dus:  of je voor je gaat trouwen kunt afspreken dat partners over en weer nooit partneralimentatie zullen hoeven te voldoen?

Tot nu toe gingen we ervan uit, dat dit niet mogelijk was. Wel was duidelijk, dat het mogelijk is om hierover afspraken te maken bij het einde van het huwelijk. Op het moment dat partijen de gevolgen van de echtscheiding regelen, is het mogelijk om van de wettelijke alimentatieregels af te wijken. Bijvoorbeeld door af te spreken dat de alimentatie lager zal zijn dan volgt uit de wet of van kortere duur zal zijn. Maar zelfs een volledige en definitieve afstand van dat recht is zondermeer mogelijk. Maar dat soort afspraken maken voor de start van het huwelijk? Nee, de algemene opvatting was dat dit in strijd was met de wet.

Die opvatting zou op korte termijn wel eens radicaal kunnen veranderen. Bij de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad,  is een zaak neergelegd waarin deze vraag speelt. De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft kort geleden een uitgebreid en goed onderbouwd advies uitgebracht. In dat advies komt de advocaat-generaal tot de conclusie, dat partijen op dit punt contractsvrijheid hebben, wat betekent dat de wet niet zou verbieden om dit soort afspraken voorafgaande aan het huwelijk te maken.

In veel gevallen wordt het advies door de advocaat-generaal uiteindelijk ook door de Hoge Raad gevolgd. Dit betreft echter best een spannende kwestie en het oordeel van de Hoge Raad is dus nog bepaald niet zeker. Dit oordeel wordt verwacht op 25 november 2022.

Mocht de Hoge Raad het advies volgen, dan betekent dat dat partners voor het huwelijk ook over deze vraag goed zullen moeten nadenken. Het is nu nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. Laten we eerst maar het definitieve oordeel afwachten.

Ik houd u op de hoogte.

Gerelateerde artikelen