Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
10 oktober 2023

Is het een barman toegestaan om whisky te nuttigen tijdens het werk?

 

Een barman is ontslagen voor het drinken van whisky tijdens zijn werk. Hij vond deze straf veel te zwaar en stapte naar de rechter om het ontslag ongedaan te maken. Het gerecht in eerste aanleg van Aruba besluit dat het ontslag terecht is gegeven. Alsof het ontslag voor het drinken van een glas whisky nog niet erg genoeg was, volgt er nog een kater: de barman dient ook de juridische kosten van de werkgever te vergoeden.

Wat was er aan de hand?

De feiten

Een barman werkt als cocktailmeester. Tijdens zijn dienst drinkt hij een glas whisky van het restaurant. Om deze reden wordt de barman per direct ontslagen. Hij is het hier niet mee eens en eist bij de rechter zijn baan terug. De barman stelt dat hij niet wist dat het verboden was om drank tijdens het werk te nuttigen en tevens beweerde hij dat hij de whisky van een klant had gekregen.

Uitspraak

De rechter in Aruba oordeelde dat de werkgever correct heeft gehandeld. Het ontslag van de barman is terecht. Het nuttigen van alcohol onder werktijd is volgens het bedrijfsreglement immers niet toegestaan. Dat de barman hier niet van op de hoogte was, omdat hij het bedrijfsreglement niet heeft gelezen, doet hier niets aan af. Op camera beelden is te zien dat de barman de whisky nuttigt. Niet op beeld staat dat er betaald zou zijn voor het glas whisky, waardoor het argument dat hij de whisky van een klant heeft gekregen geen stand houdt.

Doorslaggevende voor het ontslag was dat het ongevraagd nuttigen van een glas whisky, dat aan de werkgever toebehoort, wordt gezien als diefstal. Dit is een dringende reden, waardoor ontslag op staande voet mogelijk is. Bij een ontslag op staande voet wordt een arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Verder vervalt het recht op een uitkering. De werkgever hoeft, indien er sprake is van een dringende reden, niet eerst naar de (kanton)rechter. Het ontslag wordt in dit geval ook niet vooraf getoetst en de werkgever hoeft niet te onderzoeken of een herplaatsing binnen het bedrijf mogelijk is.

De barman werd in het ongelijk gesteld en diende daarom ook de juridische kosten, die zijn werkgever heeft gemaakt, te betalen. Deze kosten bedragen 1,5 keer het maandsalaris van de barman en komen neer op 1.800 euro.

Het recht

Het recht in Aruba wordt op bijna gelijke wijze geregeld als in Nederland. Aan een ontslag op staande voet zijn normaliter hoge eisen verbonden. Er dient sprake te zijn van een dringende reden, het ontslag moet onverwijld zijn gegeven en het ontslag dient direct en duidelijk aan de medewerker te worden medegedeeld.

Daarnaast dient de werkgever alle omstandigheden in zijn beslissing mee te wegen. Zo zijn bijvoorbeeld de aard en duur van het dienstverband, de leeftijd van werknemer en de gevolgen die het ontslag met zich meebrengt van belang. Ondanks de hoge eisen van ontslag op staande voet, illustreert deze zaak dat ontslag op staande voet wel degelijk wordt toegewezen bij een, op het eerste oog, misschien wel onschuldig vergrijp, een barman die een glas Whisky op kosten van zijn baas nuttigt.

Conclusie

Zorg ervoor dat je als werkgever duidelijk communiceert en schriftelijke afspraken maakt over wat je wel/niet mag nuttigen. Ook als er spullen over zijn, die wellicht weggegooid worden, is het voor een werknemer noodzakelijk om te vragen of deze spullen mee naar huis genomen mogen worden. Zo voorkom je achteraf problemen. Want een bittere nasmaak door het nuttigen van een glas whisky, zoals de barman uit Aruba, kunt u beter voorkomen.

Gerelateerde artikelen