Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
17 november 2020

Is een op de Facebookpagina van een bedrijf geplaatste negatieve review onrechtmatig?

Een negatieve review op een Facebookpagina van een ondernemer is zeker niet zondermeer onrechtmatig. Uitgangspunt is, dat het is toegestaan om een negatieve ervaring met een bepaalde aanbieder van producten op internet te delen, tenzij dit een onrechtmatige daad oplevert. Ik zal dit uitleggen aan de hand van een door de Rotterdamse kantonrechter gewezen vonnis.

Wat was er aan de hand?

Eiseres verhuurt beveiligingssystemen. Een bedrijf heeft een abonnement bij haar afgesloten, dat vroegtijdig is beëindigd. Op de Facebookpagina van eiseres plaatst deze voormalige klant  een negatieve review. Zo wordt gesteld dat het bedrijf gehackt  is en de wijze van inloggen niet veilig is. Voorts schrijft deze onderneming dat “opzeggen bijna onmogelijk is”. Naar aanleiding van deze review, start het beveiligingsbedrijf een kort geding en eist dat de review wordt verwijderd en er geen vergelijkbare (negatieve) review meer wordt geplaatst.

Wat oordeelt de kantonrechter?

Uitgangspunt is volgens de Rotterdamse kantonrechter dat het is toegestaan om negatieve ervaringen met een bepaalde aanbieder van producten op het internet te delen. In de recensie stond dat het bedrijf gehackt is, hetgeen niet is weersproken door het beveiligingsbedrijf. Dat de ondernemer de wijze van inloggen niet veilig vond is een waardeoordeel. Daardoor is het niet onrechtmatig. Ook de verklaring dat “opzeggen bijna niet mogelijk is”, is, aldus de kantonrechter, niet zonder meer onrechtmatig, dit gelet op de context. Hierdoor oordeelt de kantonrechter dat de schrijver van de recensie binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting is gebleven en er geen sprake is van een onrechtmatige daad[1]. Bij dit oordeel (of er onrechtmatig  is gehandeld) kijkt de kantonrechter dus naar zowel het belang van het beveiligingsbedrijf (om niet lichtvaardig te worden blootgesteld aan publicaties die haar eer en integriteit aantasten) als naar het belang van de klager om zijn vrije mening te uiten (en om misstanden die de maatschappij raken aan de kaak te stellen). Uitgangspunt is dat negatieve ervaringen met een bepaald bedrijf in beginsel op het internet gedeeld mogen worden.

Wanneer is een review dan wel onrechtmatig?

Bij een negatieve ervaring met een onderneming mag je dus in principe een negatieve review schrijven. Maar dat gaat te ver als de review onrechtmatig is. Zoals bovengenoemde rechter terecht oordeelde, dient voor een antwoord op de vraag of sprake is van een onrechtmatige daad een afweging plaats te vinden tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op bescherming van de reputatie van de dienstverlener. Hier botsen twee grondrechten, die gelijkwaardig aan elkaar zijn.  Er dienen alsdan omstandigheden aanwezig te zijn waardoor het recht op bescherming van de reputatie zwaarder dient te wegen  dan de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Van belang hierbij is de (on)juistheid van de geplaatste review en het taalgebruik, wanneer er bijvoorbeeld onnodig grievende en beledigende woorden worden gebruikt. Een review moet dus feitelijk op waarheid berusten en niet onnodig grievend zijn.

Kortom: hoe meer de geplaatste review onwaar, beledigend en onnodig grievend is, hoe groter de kans dat de rechter deze als onrechtmatig kwalificeert.

 

[1] Ktr. Rechtbank Rotterdam 21 februari 2019, IEF 18349; IT 2732; ECLI:NL:RBROT:2019:1389

 

 

Gerelateerde artikelen