Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
19 september 2022

Is de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) bevoegd om bij een bedrijven voetbaltoernooi tuchtrechtelijk op te treden bij misdragingen van een KNVB-lid?

Is het mogelijk om een voetballer, die zich zou hebben misdragen tijdens een bedrijven-voetbaltoernooi tuchtrechtelijk te vervolgen, ondanks dat het toernooi niet door de KNVB is georganiseerd? Onlangs oordeelde de rechtbank in een voorlopige voorziening van wel.

Wat was er aan de hand?

Een amateurvoetballer zou zich op een bedrijventoernooi flink hebben misdragen. Zo zou hij de scheidsrechter bij de keel hebben gegrepen en getracht hebben hem een kniestoot te geven. Ook zou hij een op de grond liggende speler tegen het hoofd hebben geschopt en zich schuldig hebben gemaakt  aan ernstige beledigingen. Voorts zou deze speler een toeschouwer hebben geslagen. Niet vreemd dat een rode kaart het gevolg was. Nadat de scheidsrechter aangifte had gedaan bij de KNVB, werd een vooronderzoek gestart met als resultaat dat de speler tuchtrechtelijk werd vervolgd. Maar dat was tegen het zere been van de voetballer. Hij startte dan ook een kort geding.

Cruciale vraag en standpunten?

Voor alle duidelijkheid: volgens de contractspeler kloppen de aan hem gemaakte verwijten niet, maar daar ging het kort geding niet over. Cruciale vraag in die procedure was of onze nationale voetbalbond wel bevoegd is om op te treden tegen de speler. De incidenten zouden zich immers tijdens een bedrijventoernooi hebben voorgedaan en niet tijdens een door de KNVB georganiseerd evenement.

Kort en goed: is de KNVB bevoegd om middels het tuchtrecht op te treden? Als de KNVB niet bevoegd zou zijn, zou de voetballer (die onder contract staat van een amateurclub) ook niet geschorst kunnen worden voor de competitie. De contractspeler wilde dus bereiken dat hij kan (blijven) deelnemen aan de competitie. De KNVB concludeerde dat elke voetbalwedstrijd, die de speler speelt, onder haar bevoegdheid valt.  Dus ook als de voetbalbond de wedstrijd niet heeft georganiseerd, dit omdat de voetballer altijd lid is van de KNVB. En voetballers dienen nu eenmaal de belangen van de KNVB en de voetbalsport in het algemeen niet te schaden. Kort gezegd: KNVB-leden moeten zich altijd aan de geldende regels en verplichtingen houden.

Wat oordeelt de voorzieningenrechter?

De contractspeler trok in deze voorlopige voorziening aan het kortste eind. De rechter oordeelde dat de bond bevoegd is. In het reglement van het toernooi was namelijk opgenomen dat de regels van de KNVB  én de KNVB reglementen van toepassing zijn. Op basis van datzelfde reglement is de aanklager zelfs verplicht de zaak ter beoordeling voor te leggen aan de tuchtcommissie. De wedstrijd werd ook geleid door een KNVB-scheidsrechter. De voorzieningenrechter komt dan ook tot de conclusie dat de KNVB in dit geval bevoegd is. De voetballer wacht conform dit (voorlopige) vonnis[1] dan ook een zaak voor de tuchtcommissie.

Voor vragen kunt u mij altijd bellen. Ik ben 15 jaar lid van de Tuchtcommissie KNVB geweest; tevens volg ik dit jaar de leergang Sport en Recht.

[1] Waarvan hoger beroep mogelijk is

Gerelateerde artikelen