Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
27 december 2021

Hoge Raad maakt korte metten met spaartaks. Spaarders kunnen geld terugvorderen van de belastingdienst. Geldt dat voor iedereen?

Nederlandse spaarders hebben een ‘fiscaal kerstgeschenk’ gekregen van de Hoge Raad [1]. Een deel hiervan kan geld terugeisen van de fiscus. Er is namelijk door de overheid op een verkeerde manier belasting geheven over hun vermogen.

Wat is er aan de hand?

Sinds 2017[2] kent ons land een wettelijke regeling ter zake het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze regeling komt er samengevat op neer dat, afhankelijk van de omvang van het vermogen, er van uitgegaan wordt dat een deel van dat vermogen gespaard wordt en een deel belegd wordt. Dit is de zogenoemde ‘vermogensmix’. Belastingplichtigen worden dus niet aangeslagen ingevolge de werkelijke verdeling van hun vermogen over spaargeld en andere beleggingen.

Voor deze twee vermogenselementen is wettelijk bepaald welk rendement geacht wordt daarmee te worden behaald. Dat is het zogenoemde forfait. Er wordt dus geen rekening gehouden met de feitelijke keuze van de belastingbetaler of het in werkelijkheid behaalde rendement. Volgens ons hoogste rechtscollege is dit in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Kort en bondig: de methode die wordt gebruikt door de fiscus om belasting te heffen deugt niet.

Wie kan geld terugvorderen van de ficus?

Deze uitspraak kan de schatkist de nodige miljoenen gaan kosten. Maar daar profiteert niet zomaar elke Nederlander van. Personen die vanaf 2017 tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting, komen wel in aanmerking.

Maar mogelijk hebben veel meer personen te veel belasting betaald. Mogelijk – gezien de kritiek van de Hoge Raad – zal de politiek deze uitspraak breder gaan toepassen. Juridisch gezien hebben thans echter alleen personen die tijdig bezwaar hebben gemaakt recht van spreken. Waarschijnlijk zal de overheid nu wel staken met het heffen van belasting op inkomsten, die belastingbetalers niet hebben. Nederlanders die belasting over hun vermogen betalen en zich benadeeld voelen, kunnen komend jaar het beste integraal bezwaar aantekenen bij de fiscus. Dat kan je mogelijk een aardig bedrag opleveren!

Ron Crombaghs (advocaat)

 

[1] De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.

[2] Tot en met 2016 werd in box 3 belasting geheven over een vast rendement van 4 procent. De wetgever zocht destijds met genoemd percentage aansluiting bij rendementen die in de praktijk, over een langere periode genomen, gemiddeld zonder al te veel risico, zouden moeten kunnen worden behaald.

Gerelateerde artikelen