Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
8 mei 2024

Hemelvaarts(vrij)dag?

Een groot aantal mensen neemt de vrijdag na Hemelvaartsdag vrij. Sommigen vanwege hun wens voor een extra lang weekend. Anderen op uitdrukkelijke instructie van hun werkgever. Is het juridisch toegestaan voor een werkgever om te eisen dat jij als werknemer deze dag vrij neemt?

De wet

In principe is het de taak van de werkgever om de begin- en einddata van vakanties vast te stellen volgens de voorkeuren van de werknemer, tenzij er gewichtige redenen zijn om dit niet te doen. De hoofdregel is namelijk dat vakantie tot stand komt op verzoek van de werknemer en niet op verzoek van de werkgever.

Dus, in principe kan een werkgever niet unilateraal verlof bepalen.

De CAO en de arbeidsovereenkomst

Indien in de CAO of in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen dat er verplichte vrije dagen zijn, dan kan de werkgever jou verplichten om deze dag ook vrij te nemen. Staat hier niks over opgenomen in de CAO of in de arbeidsovereenkomst en is jouw werkgever toch van plan om bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag dicht te gaan, dan kan hij jou hier niet toe dwingen. Je kunt dan de vrijdag na Hemelvaartsdag gewoon gaan werken.

Zitten er eisen aan een verplichte vrije dag?

Zoals hierboven is vermeld, dient een verplichte vrije dag te volgen uit de CAO of uit de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is een tweede vereiste dat het loon voor die dag gewoon wordt uitbetaald. Alleen als aan deze twee vereisten is voldaan, kan je werkgever je een verplichte vrije dag opleggen.

Verlofuren

Een verplichte vrije dag wordt, zoals zojuist aangegeven, vergoed door je werkgever. Je ontvangt je salaris zoals gewoonlijk, maar deze dag wordt wel afgetrokken van je opgebouwde vakantiedagen. Tenzij je werkgever ervoor kiest om er een extra vrije dag van te maken. Als dat het geval, is dan wordt deze toegevoegd aan je vakantiesaldo en komt die dag dus bovenop je vakantiedagen.

Let op: nationale feestdagen zijn geen standaard vrije dagen

Feestdagen staan niet in de wet vermeld als verplichte vrije dag. Het is daarom geen wettelijk recht dat je vrij bent op een feestdag.

Of jij vrij bent op de nationale feestdagen kun je terug vinden in je CAO of arbeidsovereenkomst. Vaak volgt hieruit dat je vrij bent op de nationale feestdagen.

Gerelateerde artikelen