Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
13 maart 2024

Foto’s op uw website? Pas op!

Het is niet toegestaan om zomaar foto’s op uw website te (laten) plaatsen. Afbeeldingen, waaronder foto’s, zijn namelijk wettelijk beschermd. Een aantal van onze relaties is de afgelopen maanden geconfronteerd met een onaangename brief van een advocaat, waarin namens de rechthebbende van de afbeelding fikse bedragen worden geëist van enkele honderden tot duizenden euro’s.

Auteursrecht, wat is dat?

Het auteursrecht beschermt de auteur, de maker van een creatieve prestatie, tegen ongeoorloofd kopieergedrag. Het auteursrecht is vastgelegd in nationale en internationale[1] regels.

Zodra de maker van een creatief werk zijn werk openbaar maakt, geniet hij auteursrechtelijke bescherming. De maker hoeft hier geen actie voor te ondernemen.

Wie auteursrechtelijke bescherming geniet beschikt over twee exclusieve rechten. Het eerste exclusieve recht, is het alleenrecht om het werk openbaar te maken. Het tweede exclusieve recht is het alleenrecht om zijn werk te verveelvoudigen.

Onrechtmatig gebruik

Wie een foto gebruikt zonder toestemming van de maker, pleegt inbreuk op diens auteursrecht.

De meest voorkomende inbreuk is zonder toestemming het openbaar maken van een werk. Onder ‘openbaar maken’ valt ook het plaatsen van een foto op uw website / social media. Door zonder toestemming een foto op uw website te plaatsen is de foto openbaar gemaakt en is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht.

Rechthebbende

In de praktijk zien we dat veel makers hun auteursrecht/licentie hebben overgedragen aan een grote derde partij. Deze partij wordt dan de rechthebbende. Dit kan een grote mediagroep zijn in wiens tijdschrift een foto is geplaatst. De rechthebbende schakelt vervolgens een advocatenkantoor in dat fikse vergoedingen eist voor onrechtmatig gebruik van de foto. Dit is big business. Via nieuwe ontwikkelingen in AI wordt het internet afgespeurd naar overtreders. Bij een geconstateerde inbreuk wordt de inbreukmaker direct aangeschreven en gesommeerd om te betalen. Onderdeel van het te betalen bedrag (kunnen) zijn schadevergoeding, advocaatkosten en boetes.

Gezichtspunten vaststellen vergoeding

Het vaststellen van de hoogte van de te betalen vergoeding gebeurt aan de hand van allerlei factoren. Indien u een foto hebt gebruikt zonder toestemming van de maker, en dus inbreuk hebt gemaakt op het auteursrecht, bent u in ieder geval een redelijke vergoeding verschuldigd aan de maker. In de praktijk worden hogere schadevergoedingen, forse advocaatkosten en boetes geclaimd.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van allerlei bepaalde factoren. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar (i) hoe uniek is de foto (ii) of de foto relevante nieuwswaarde heeft en/of (iii) de foto wel of niet voor commerciële doeleinden is gebruikt.

Of er boetes geëist kunnen worden, hangt af van het toepasselijke recht. Als Nederlands recht van toepassing is, dan loopt het met de te betalen boetes niet zo’n vaart. Is een ander recht van toepassing, dan kunnen hoge boetes verschuldigd zijn als het tot een rechtszaak komt. Het is dus belangrijk om te onderzoeken welk recht van toepassing is.

Onderhandelen loont

Ontvangt u een onaangename brief, stuur deze dan aan RxW door. Wij kunnen dan controleren of er inderdaad sprake is van een inbreuk, of degene die u aanschrijft wel namens de rechthebbende optreedt en welk recht van toepassing is. Als u in overtreding bent, dan kunnen wij voor u onderhandelen over het te betalen bedrag.

Onze ervaring is dat onderhandelen over het te betalen bedrag loont.

Let wel op. Een procedure moet vermeden worden. Het grote nadeel van een procedure is namelijk dat de daadwerkelijke proceskosten moeten worden betaald als de wederpartij (grotendeels) in het gelijk wordt gesteld. Dit kan een heel dure aangelegenheid worden!

Onderneem direct actie

Wij adviseren u om alle afbeeldingen op uw website, social media en andere openbare digitale plekken te controleren. Onderzoek of deze afbeeldingen rechtenvrij[2] zijn, dan wel, of u daar een geldige en actuele licentie voor heeft. Als dit zo is, dan kunt u deze afbeelding online laten staan.

Is dit niet het geval of twijfelt u hierover, verwijder dan de foto zo snel mogelijk en voorkom dat u onaangename post krijgt.

Hebt u vragen of ontvangt u een onaangename brief waarin u wordt beschuldigd van een inbreuk op het auteursrecht? Neem dan contact op met  Rutten x Welling Advocaten. Mr. Jesse Crombaghs en mr. Joyce Houben helpen u graag.

[1] Berner Conventie 1886

[2] Er zijn diverse websites waar u rechtenvrije foto’s kunt vinden.

Gerelateerde artikelen