Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
24 juni 2024

Een bijzondere zaak: 6.500 EURO aan bankbiljetten ‘per ongeluk’ verbrand door koekjesbakkende vriendin

De feiten

Waar verberg je 6.500 euro aan bankbiljetten? De bekendste plekken zijn natuurlijk een oude sok en onder het matras. Maar in de oven zijn ze ook veilig, dacht een man. Helaas was hij  vergeten dit aan zijn vriendin te vertellen. En u raadt het al. Zijn vriendin – die blijkbaar van niets wist – zette de oven aan om heerlijke koekjes te bakken, maar verbrandde daardoor wel de bankbiljetten. Het zal je maar gebeuren! Maar niet getreurd. De man dacht de beschadigde bankbiljetten bij De Nederlandsche Bank om te kunnen wisselen voor nieuwe biljetten. Dat kan namelijk. Maar De Nederlandsche Bank weigerde dit. Flink balen dus. Dan maar naar de (hoogste) bestuursrechter. Wat oordeelt uiteindelijk onze hoogste bestuursrechter?

De procedure

De man stelde dat de bankbiljetten door de hitte in de oven waren beschadigd en dat DNB deze om moest wisselen. De DNB wisselt beschadigde bankbiljetten normaal gesproken ook om, tenzij de bank vermoedt dat de biljetten met opzet zijn beschadigd. En van dat laatste ging deze bank uit. Zij twijfelde namelijk aan het verhaal van de man en schakelde een expert in. DNB wees vervolgens het verzoek van de man, om tot omwisseling van de beschadigde bankbiljetten over te gaan, af.  Dit omdat hij geen deugdelijke verklaring kon geven voor de beschadiging. Uit het deskundige onderzoek van DNB bleek immers dat de bankbiljetten in direct contact waren geweest met vuur. DNB stelde zich op het standpunt dat de biljetten blijkbaar moedwillig waren beschadigd. Omdat hiervoor geen verklaring door de man werd gegeven, had DNB niet voldoende redenen om te vermoeden dat de man te goeder trouw is. De man kreeg dan ook geen nieuwe biljetten. Maar daar liet de vriend van de koekjesbakker het niet bij zitten. Hij stapte naar de rechter en de zaak kwam uiteindelijk bij de Raad van State terecht.

Onze hoogste bestuursrechter stelde DNB in het gelijk. Het verhaal van de man kon volgens de rechter niet kloppen en er zijn twijfels aan zijn goede trouw. Onze hoogste bestuursrechter oordeelt dat het deskundige onderzoek deugdelijk en zorgvuldig was en dat de uitkomst voldoende grond bood voor het oordeel van DNB dat de bankbiljetten met opzet waren beschadigd. De man was zijn geld dan ook definitief kwijt. Zijn claim ging als het ware in rook op.

Wat leert deze zaak ons?

Als een scheurtje in ons papiergeld zit, wordt het biljet vrijwel altijd nog aangenomen in onze maatschappij. Anders kunt u ze altijd nog bij de Nederlandsche Bank omwisselen. Maar als je de biljetten in de oven legt, is het wel verstandig om dit aan je partner te laten weten. Anders gaan de biljetten letterlijk in rook op.

Gerelateerde artikelen