Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
16 januari 2020

Een bericht voor verhuurders van kantoorpanden

Ongetwijfeld is het u niet ontgaan dat kantoorpanden met meer dan 100 m² per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C moeten hebben. Deze verplichting past in het streven om Nederland meer energieneutraal te maken en is opgenomen in het Bouwbesluit 1.

Dit kan voor een verhuurder hoge investeringen met zich meebrengen. Deze investeringen zouden gedeeltelijk terugverdiend kunnen worden met lagere energiekosten. Verder zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen2. De gemeentes hebben de opdracht gekregen om deze regelgeving te handhaven. De wijze en intensiviteit van handhaving zal afhankelijk zijn van de beleidskeuze die de desbetreffende gemeente maakt.

 

Het is raadzaam om op tijd uw kantoorgebouw op te schalen naar energielabel C. In 2022 zullen uw concurrenten zich moeten haasten en zullen vele aannemers “volgeboekt” zijn. Ten tweede is een hoger energielabel natuurlijk een goede reclame om huurders aan te trekken. Tot slot kan verdiend worden door de besparingen.

 

Maar wat als u de verhuurder bent van een prachtig en statig oud kantoorpand? Verbouwen is dan vaak moeilijk, kostbaar en wellicht ook zonde.

 

Als uw pand de monumentenstatus heeft, dan geldt dat dit gebouw niet opgewaardeerd hoeft te worden naar energielabel C. Zo kan een rijksmonument blijven bestaan in zijn oude luister. Het kan dus een optie zijn om te onderzoeken of uw pand in aanmerking komt voor de monumentenstatus.

 

En stel dat uw pand de monumentenstatus niet zal krijgen, maar de investeringen voor de aanpassingen zijn toch zeer hoog. In dat geval kunt u de investeringen beperken. Kort gezegd kunnen dan de investeringen worden gemaximaliseerd tot een bedrag dat u binnen 10 jaar kunt terugverdienen.

 

De transitie zal niet zonder slag of stoot gaan. Als u aan de slag gaat, zorg dan voor een goede voorbereiding. Als u over dit onderwerp meer vragen heeft, dan kunt u uiteraard met mij contact opnemen3.

  1. Besluit van 17 oktober 2018, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012.
  2. Bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek, de Investeringssubsidie duurzame energie of subsidies voor warmtepompen of zonneboilers.
  3. Zie ook de Rijksvoorlichtingsdienst: www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

Gerelateerde artikelen