Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
5 april 2022

Echtscheiding en eigen onderneming

U heeft een eigen onderneming. U wilt scheiden. En nu? U wilt de echtscheiding regelen, maar ook uw onderneming op een gezonde manier voortzetten.

Even voorstellen:

Mijn naam is Fabiënne van Aken. Ik ben sinds 1 maart jl. verbonden aan Rutten x Welling advocaten als personen-en familierechtadvocate, tevens mediator. Ook behandel ik erfrechtzaken.

Waar sta ik voor?

Voor u!
Geen moeilijk vakjargon, maar gewoon duidelijke taal en een persoonlijke aanpak staat bij mij hoog in het vaandel. Ik sta met u in verbinding en sta in deze periode aan uw zijde. Uw aandacht kan uit blijven gaan naar het ondernemen. Dat begrijp ik heel goed.

Als advocaat/mediator zorg ik ervoor dat de scheiding rustig voor u geregeld wordt en dat er samen met u en uw echtgeno(o)t(e) gepraat wordt om tot langdurige oplossingen te komen.

Welke zaken zijn belangrijk bij het regelen van uw echtscheiding als ondernemer?

Verdeling van uw onderneming.

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan zal de hulp worden ingeroepen van een onafhankelijke accountant. Deze bepaalt de waarde van de onderneming. Deze waarde wordt tussen partijen 50/50 verdeeld. Uiteraard is er alle zorg voor de continuïteit van uw onderneming. Ik zoek samen met u en eventueel ook samen met uw echtgeno(o)t(e) naar de meest passende oplossing hiervoor.

En als u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent zal ik deze voor u beoordelen.

Als de huwelijkse voorwaarden bepalen dat de waarde van uw onderneming verdeeld moet worden met uw echtgeno(o)t(e), dan zal de waarde van uw onderneming ook bepaald moeten worden door de accountant. Ook dan zal gezocht worden naar de meest passende oplossing om de voortgang van de onderneming veilig te stellen.

U vraagt zich als ondernemer misschien af wat de peildatum is voor de waardering van de aandelen. Normaliter is dat de datum waarop de aandelen feitelijk worden toebedeeld aan een van de partijen. Maar in de rechtspraak wordt hier wel eens van afgeweken. Zo heeft het Gerechtshof in Den Bosch in 2020 de peildatum bepaald op de datum waarop het echtscheidingsverzoek werd ingediend. Dat is een eerdere datum dan de feitelijke verdeling van de aandelen. Het idee is dat een eventuele waardestijging of -daling (en dus het ondernemersrisico) vanaf de datum indiening echtscheidingsverzoek volledig bij de ondernemende echtgeno(o)t(e) wordt gelaten. Dat kan uiteraard voor de ondernemer voordelig of nadelig zijn. Indien u hier vragen over heeft, kan ik u adviseren.

Kinder- en partneralimentatie

U wilt precies weten waar u in de toekomst aan toe bent. Hoeveel alimentatie gaat u betalen? En hoe wordt dit berekend? Het bedrag dat u maandelijks kunt betalen wordt bepaald aan de hand van alle financiële bescheiden zoals jaarstukken, balans, belastingaangiftes en belastingaanslagen. Hieruit blijkt het inkomen dat u heeft, of het inkomen dat u zich redelijkerwijs kunt toerekenen. Meestal worden de cijfers van de afgelopen drie jaren als gemiddelde genomen. Uiteraard bekijk ik samen met u hoe de winst tot stand is gekomen. Een deel van de winst blijft wellicht met een bepaald doel in de onderneming.

Ik kan u reeds in een vroeg stadium adviseren. Dat voorkomt veel ellende. U kunt de afloop wellicht nog bijsturen.

Neem vrijblijvend contact met ons kantoor op. Telefoon 045-5741488

Gerelateerde artikelen