Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
15 juni 2020

Alimentatie en de Coronacrisis

Voor veel ondernemers is door de crisis van de één op de andere dag de omzet weggevallen. Dat terwijl de lasten doorlopen, niet alleen zakelijk maar ook privé. Denk aan ondernemers die een alimentatie moeten betalen.

In theorie is het mogelijk alimentatieverplichtingen aan te laten passen door de rechter, als het inkomen van een ondernemer terugloopt. Dat is in de praktijk vaak niet gemakkelijk. Zeker niet als een ondernemer niet kan aantonen dat de terugloop van blijvende aard zal zijn en dus niet slechts tijdelijk is.

Hoe zit dat dan in deze crisis?

Er is in dat opzicht een voor ondernemers hoopgevende uitspraak van het hof Den Haag van eind mei 2020[1]. Daarin wordt de coronacrises – in het geval van de betreffende onderneming –  blijkbaar als een blijvende terugval van inkomsten gezien. De onderneming handelt in lelies, met name export naar Engeland. De alimentatieverplichting van de ondernemer is vervolgens verlaagd.

Wel de volgende kanttekeningen:

Het betreft een voorlopige voorziening. Het oordeel van de rechter over de definitief vast te stellen alimentatie kan dus anders uitvallen.

De ondernemer heeft niet kunnen aantonen, dat zijn loon naar beneden moet worden bijgesteld. Dat had hij moeten aantonen door inzicht te geven in de kasstromen. Het hof gaat dan ook alleen mee in de gedachte, dat het onwaarschijnlijk is dat de ondernemer naast zijn gewone salaris over 2020 nog dividend zal ontvangen. Dat levert voor deze partij wel een verbetering op, maar waarschijnlijk minder dan waarop was gehoopt. Bij het volledig wegvallen van de inkomsten, ligt het immers voor de hand dat ook het salaris niet volledig kan worden voldaan.

Mocht u zelf met dit probleem zitten, dan geeft de uitspraak echter zeker ruimte om daarnaar te kijken.

Hiervoor kunt dan ook met mij contact opnemen.

Gerelateerde artikelen