LEGAL SCAN

Voldoet uw onderneming aan alle wettelijke verplichtingen? Zijn uw contracten up to date? Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste risico’s?

Steeds meer bedrijven ontdekken het belang om hun organisatie ‘’juridisch’’ door te laten lichten, dit om te trachten problemen te voorkomen. Wij brengen uw juridische en bedrijfsmatige processen in kaart en deze worden - zo nodig - aangepast, geoptimaliseerd en geïmplementeerd binnen uw bedrijf. Ook verzorgen wij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.

Ons tarief voor de legal audit bedraagt € 640,-- per dagdeel (4 uren) exclusief BTW.

Bent u in een van deze diensten geïnteresseerd, dan kunt u met ons contact opnemen. 

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.