Hubo Kerkrade

2019-10-01

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, d.d. 1 oktober 2019 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corbo Kerkrade B.V. statutaire zetel Kerkrade tevens h.o.d.n. Hubo Kerkrade, gevestigd en kantoorhoudende te 6461 HB Kerkrade aan de Kruisstraat 68, met benoeming van mr. Hoekstra tot rechter-commissaris en met aanstelling van ondergetekende mr. R.J.H.M. Crombaghs tot curator.

Klik hier voor het faillisementsverslag op de website van de Rechtspraak 

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.