Care for kids

2019-07-02

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van 2 juli 2019 is in staat van faillissement verklaard de Stichting CARE FOR KIDS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 6415 AK Heerlen aan het adres Schaesbergerweg 134, met benoeming van mr. P. Hoekstra tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs tot curator.

klik hier voor het faillissementsverslag op de website van de Rechtspraak 

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.