Kikibo

2018-02-20

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van 20 februari 2018 is in staat van faillissement verklaard mevrouw B. Wilbrink handelend onder de naam KikiBo, wonende te (6411 CT) Heerlen, aan de Hamerstraat 31 en vestigingsadres te (6411 LC) Heerlen aan de Dautzenbergstraat 22, met benoeming van mr. B.R.M. de Bruijn tot Rechter-commissaris en aanstelling van mr. E.Ph. Roelofs tot curator

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.