Globrick B.V.

2017-06-13

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg (locatie Maastricht) d.d. 13 juni 2017 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GLOBRICK B.V., statutair gevestigd te Voerendaal, kantoorhoudende te 6372 KZ Landgraaf, Melchersstraat 201, met benoeming van mr. B.R.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs tot curator. 

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.