K28 B.V.

2017-03-21

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht d.d. 21 maart 2017 is in staat van faillissement verklaard, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K28 B.V., statutair gevestigd te Vaals, kantoorhoudende te 6422 RK aan de Vogt 21, voorheen h.o.d.n. Comex B.V. met benoeming van mr. B. de Bruijn tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs  tot curator.

klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.