Sun Watcher B.V.

2016-08-30

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht d.d. 30 augustus 2016 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sun Watcher B.V., statutaire zetel Voerendaal, tevens h.o.d.n. Sunwatcher, Sunwatcher Vakanties, Reisbureau Voerendaal en Travelshop Voerendaal, gevestigd en kantoorhoudende te 6367 TL Voerendaal, Furenthela 3, met nevenvestigingen onder de namen: Reisbureau Roermond en Travelshop Roermond, gevestigd te 6041 JG Roermond, Schuitenberg 1 en met nevenvestiging onder de naam: Travelshop Gulpen, gevestigd te 6271 AC Gulpen, Rijksweg 25, met benoeming van mr. R.P.J. Quaedackers tot Rechter-commissaris en met aanstelling van mr. E.Ph. Roelofs tot curator.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.