De Leeuw Dakwerken

2016-06-28

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van 28 juni 2016 is in staat van faillissement verklaard de heer Ralf de Leeuw, geboren 7 maart 1985, handelend onder de naam De Leeuw Dakwerken, laatstelijk bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op het adres Akerstraat 168 te (6466 HP) Kerkrade, met aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs tot curator.

 

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.