Centrum voor Baan en Beroep in liquidatie

2016-03-29

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht d.d. 29 maart 2016 is in staat van faillissement verklaard Centrum voor Baan en Beroep B.V. in liquidatie, gevestigd te Heerlen, met aanstelling van mr. Mr. R.P.J. Quaedackers tot rechter-commissaris en mr. E.H.J.M. Rutten tot curator.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.