Recon Bouw & Onderhoud B.V.

2015-11-26

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 26 november 2015, is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Recon Bouw & Onderhoud B.V., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te Bloemendalstraat 154 te Vaals. Door de rechtbank is mr. E.Ph. Roelofs als curator aangesteld. Tot rechter-commissaris is mr. R.P.J. Quaedackers benoemd.

klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.