Sijstermans

2015-08-18

Bij vonnis van de Rechtbank Limburg (locatie Maastricht) d.d. 18 augustus 2015 is de heer Nicolaas Evert Sijstermans, wonende te 6413 CP Heerlen aan de Jongmansweg 23, geboren op 17 mei 1959, in staat van faillissement verklaard, evenals de commanditaire vennootschap Garagebedrijf Sijstermans C.V., h.o.d.n. Automobielbedrijf Nico Sijstermans en Autofit Nico Sijstermans, gevestigd en kantoorhoudende te 6413 CR Heerlen aan de Jongmansweg 39, met benoeming van mr. R.P.J. Quaedackers tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs tot curator.

Klik hier voor het faillissementsverslagen op de website van Rechtspraak

 

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.