Baltus J.W.G.M.

2015-02-10

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, d.d. 10 februari 2015 is in staat van faillissement verklaard Jacobus Wilhelmus Gerardus Maria BALTUS, wonende te 6417 SN Heerlen, Benzenraderweg 225, voorheen handelende onder de naam PHONATIC MULTIMEDIA PRODUCTIES, gevestigd te 6417 SN Heerlen, Benzenraderweg 225 A, met aanstelling van mr. E.Ph. Roelofs tot curator en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.