Balkom van J.G.J.

2015-01-20

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, d.d. 20 januari 2015 is in staat van faillissement verklaard Joseph Gerardus Jeannette VAN BALKOM, wonende te 6461 RA Kerkrade, Rogge 18, handelende onder de naam DAKBEDEKKINGSBEDRIJF JOS VAN BALKOM, gevestigd te 6461 RA Kerkrade, Rogge 18, in welk faillissement aanvankelijk is aangesteld tot curator mr. A.F.G. Pennino en mr. E.Ph. Roelofs bij beschikking van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, vanaf 12 februari 2015. Mr. R.P.J. Quaedackers is benoemd tot rechter-commissaris.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website Rechtspraak

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.