El Aziz O.

2014-10-16

Bij arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch d.d. 16 oktober 2014 heeft het Hof de beschikking van de rechtbank Limburg vernietigd en is de heer O. Abd el Fattah Ramadan Adb El Aziz (op eigen verzoek), wonende te Kerkrade, in staat van faillissement verklaard met benoeming tot Rechter-commissaris mr. R.T.J. Quaedackers en met aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs als curator.

Klik hier voor het openbaar faillissementsverslag op de website van Rechtspraak 

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.