Schouren P.J.A.H.

2014-06-24

Bij vonnis van de Rechtbank te Limburg, locatie Maastricht, is d.d. 24 juni 2014 in staat van faillissement verklaard de heer P.J.A.H. SCHOUREN, zonder bekende woon- of verblijfplaats (laatst bekend woonadres: Zandweg 62, 6417 AT Heerlen) met aanstelling van mr. E.Ph. Roelofs tot curator en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot rechter-commissaris.

Bij beschikking d.d. 14 februari 2017 heeft de rechtbank het faillissement opgeheven, wegens gebrek aan baten. 

Opheffingsverklaring faillissement van de heer P.J.A.H. Schouren

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.