Contract Uitzendorganisatie B.V.

2014-02-18

Bij vonnis van de Rechtbank te Oost-Brabant d.d. 18 februari 2014 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Uitzendorganisatie Contract B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Kerkhofstraat 21 unit 21 te  5554 HG Valkenswaard en haar nevenvestiging Bocoflex Detacheringen, zaakdoende aan de Minckelersstraat 22 te 6372 PP Landgraaf, in welk faillissement aanvankelijk is aangesteld tot curator mr. F.W. Linders en ondergetekende vanaf 26 maart 2014. Mr. A.J.O. de Vries is benoemd tot rechter-commissaris.

De behandeling van dit faillissement is, in de hoedanigheid van curator, overgenomen door mr. E.Ph. Roelofs. 

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.