Borchert Systemen B.V.

2013-08-13

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht d.d. 13 augustus 2013 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Borchert Systemen B.V., gevestigd te 6374 AZ Landgraaf aan de Havikweg 17, met benoeming van mr. M.E.M.W Nuijts tot Rechter-commissaris en met aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs tot curator.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.