2-Approach B.V.

2013-07-16

Bij vonnis van de rechtbank Limburg d.d. 16 juli 2013 is in staat van faillissement verklaard de Besloten Vennootschap 2-Approach B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen aan de Nieuw-Eyckholt 296 B, met benoeming van mr. R.P.J. Quaedackers tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. E.Ph. Roelofs tot curator.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website Rechtspraak

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.